Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere skal bistå med å vaksinere i kommunene

Vaksinering

Vaksinering

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021

Regjeringen har besluttet at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal kunne få en tredje vaksinedose mot covid-19-infeksjon innen 16. januar 2022.

Artikkelen er 27 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Det innebærer at kommunene må vaksinere flere på kortere tid. For å klare dette, kan kommunene få behov for ekstra personellressurser. Det vil derfor bli lagt til rette for at studenter i helsefag kan bistå kommunene i vaksinasjonsarbeidet.

Oppdatering 21. desember: Se informasjon i Koronaveilederen: 

Ordningen er begrenset til bistand til vaksinearbeid. Med vaksinearbeid menes alt som omfatter vaksinering fra å sette selve vaksinen, kalle inn til vaksinering, holde oppsyn med vaksinerte etter vaksinering, organisering av kø, osv.

Oppdatering 4. januar 2022: Ordningen er forlenget til og med 30. januar 2022.

Helsedirektoratet har inngått avtale med Manpower

Det er etablert et tilbud der studenter rekrutteres og tildeles lisens for å kunne bistå kommunene med vaksinering. Helsedirektoratet har inngått avtale med Manpower, som skal ivareta ordningen. 

Ordningen skal være enkel å administrere for kommunene Kommunen melder behov for personell til statsforvalter som formidler dette videre til Manpower.  

Hvem dekker kostnadene?

Kostnadene knyttet til ordningen vil i sin helhet bli dekket av Helsedirektoratet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold