Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fastlegene jobber mer digitalt under covid-19 pandemien

Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Foto: Andrey Popov/Mostphotos

Først publisert: 09.12.2020 Sist faglig oppdatert: 09.12.2020

Helsedirektoratet lanserer i dag fem nye statistikkvisninger for fastlegenes aktivitet innen utvalgte områder. Statistikkene viser først og fremst omstillingsevnen til fastleger med utgangspunkt i takstbruk før og etter at pandemien inntraff.

Artikkelen er 229 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og Covid-19 (koronavirus).
Nicolas Øyane 2.jpg
Nicolas Øyane, daglig leder for Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL)

Statistikkene baserer seg på data fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og er utarbeidet i samarbeid med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL), ved daglig leder Nicolas Øyane.

- Statistikken som tar utgangspunkt i fastlegens takstbruk før og under koronaperioden, viser at det har vært en økning i digital kontakt mellom fastlege og pasient. I tillegg fremkommer legens bruk av e-konsultasjon på kveldstid og kontakt mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten, sier Nicolas Øyane.  

Se statistikken:

Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet
Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet

- De nye statistikkvisningene vil gi fastleger, kommuner og nasjonale myndigheter verdifull informasjon som kan brukes til å se om kontinuiteten i fastlege - pasientrelasjonen opprettholdes og til å følge med på utviklingen i koronaperioden, sier Olav Isak Sjøflot, direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet. 

    Bakgrunnen for å utvikle disse statistikkene er å synliggjøre i hvilken grad fastlegene har omstilt sin praksis under covid-19 pandemien mot mer digital kontakt med pasienter for å unngå smitterisiko. For å opprettholde kontinuitet i lege-pasientforholdet ble det i april 2020 innført to midlertidige takstkoder: takst 2aek, som dekker e-konsultasjoner foretatt etter klokken 16.00 og takst 2af for tverrfaglig e-konsultasjon via video og/eller telefon hvor både annet helsepersonell og pasient er til stede. Takstene har per nå sluttdato 30.6.2021.

    Fra 2019 ble det tillatt å benytte både tidstakst (2cd) og takst for samtaleterapi (615) under e-konsultasjoner (takst 2ae). Å kombinere disse takstene kan gi en pekepinn på om pasienter med behov for samtaleterapi med utvidet tid, har fått dette via e-konsultasjoner. For å legge til rette for økt dialog og samhandling ble det i 2019 introdusert en takst for kontakt mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten (takst 1j). Disse statistikkene er nå tilgjengelig.

    - Helsedirektoratet jobber også med å utvikle en påloggingsløsning for fastleger, sier Olav Isak Sjøflot. Sjøflot sier videre at fastlegene kan få tilgang til informasjon for egen praksis og utvikling over tid.  

    I tillegg til de nye statistikkene kan vi fra og med oktober 2020 vise langt flere kommuner i enkelte av statistikkene som allerede er publiserte. Dette skyldes endring i vurdering i hvilke kommuner som kan inngå i statistikken, samtidig som anonymiteten i statistikken er ivaretatt.

    Abonner på nytt eller oppdatert innhold