Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Færre rehabiliteringspasienter i sykehus, flere i private behandlingsinstitusjoner

Først publisert: 19.10.2020 Sist faglig oppdatert: 19.10.2020

Det var færre rehabiliteringspasienter i sykehus i 2019 sammenlignet med 2015, mens det var flere pasienter ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Artikkelen er 289 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
26148894-rehabilitation-therapist-assisting-senior-man-exercising-foto-LightField-Mostphotos.jpg
De regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 i oppgave å videreutvikle sin satsning på ambulant habilitering og rehabilitering. Innrapporterte data tilsier at det trolig ikke har vært økning i denne type aktivitet, snarere en nedgang. Foto: LightField/Mostphotos

Det viser en rapport fra Helsedirektoratet. Tallene i rapporten er basert på innrapporterte data i Norsk pasientregister (NPR).

Rapport: Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2015-2019

Det var i underkant av 51 000 pasienter totalt som mottok rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i 2019. Det er en nedgang på 5 000 pasienter fra 2015. Antall pasienter i sykehus ble redusert, mens det var en økning i antall pasienter i private institusjoner.

Tilbudet om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er organisert på ulike måter. Ved noen sykehus er det egne rehabiliteringsavdelinger, mens ved andre sykehus foregår rehabiliteringen parallelt med annen behandling. I tillegg er det et stort omfang av private rehabiliteringsinstitusjoner som utfører rehabilitering etter avtale med de regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 i oppgave å videreutvikle sin satsning på ambulant habilitering og rehabilitering. Innrapporterte data tilsier at det trolig ikke har vært økning i denne type aktivitet, snarere en nedgang.

Stor variasjon mellom regionene og foretaksområdene i antall rehabiliteringspasienter

I 2019 var det 9,5 pasienter per 1 000 innbyggere som mottok rehabilitering i sykehus og/eller i private institusjoner. Helse Midt-Norge og Helse Nord hadde flest pasienter, med pasientrater på henholdsvis 12,7 og 11,1. I Helse Vest var det 7,6 pasienter per 1 000 innbyggere, og denne regionen hadde lavest pasientrate i hele femårsperioden. Variasjonen mellom foretaksområdene var enda større, hvor området med høyest pasientrate behandlet 3,3 ganger så mange pasienter som området med lavest rate.

Reduksjonen i antall rehabiliteringspasienter i sykehus

Det var totalt 22 660 pasienter som mottok rehabilitering i sykehus i 2019. Antall pasienter ble redusert med 27 prosent siste fem år. Primær enkel døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering hadde størst nedgang, med henholdsvis 39,4 prosent og 32,7 prosent fra 2015 til 2019. Antall pasienter som mottok primær kompleks døgnrehabilitering økte fram mot 2017, men også for denne typen rehabilitering var det en reduksjon i antall pasienter fra 2017 til 2019. For både primær kompleks og for sekundær døgnbehandling var antall pasienter lavere i 2019 enn i 2015.

Vekst i antall pasienter ved private rehabiliteringsinstitusjoner

I 2019 var det 29 652 pasienter som mottok rehabilitering ved private institusjoner. Antall pasienter økte med 12,2 prosent fra 2015 til 2019. Antall pasienter som mottok døgnbehandling ved private institusjoner var høyere i 2019 enn i 2015, selv om det var reduksjon i antall pasienter fra 2018 til 2019. Det var også en vekst i antall pasienter som mottok dag- og/eller poliklinisk behandling ved private institusjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold