Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evaluering av to tilskuddsordninger i tilknytning til «Snakk om det!»

Bilde av ulike prevensjonsmidler.

Illustrasjon (Foto: Unsplash)

Først publisert: 15.06.2021 Sist faglig oppdatert: 15.06.2021

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordningene Seksuell helse og Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner bidrar med midler til et mangfold av aktører og aktiviteter for å fremme befolkningens seksuelle helse. Ordningene er viktige for at tiltakene kan realiseres og for aktivitetsnivået på fagfeltene. Den samlede måloppnåelsen for prosjektene som har fått støtte vurderes som god. Det er imidlertid nødvendig å styrke fokuset på seksualiteten som en helsefremmende ressurs i arbeidet. Det kommer frem i en evaluering som Proba samfunnsanalyse har gjort på oppdrag for Helsedirektoratet: Evaluering av tilskuddsordninger seksuell helse (PDF)

Proba anbefaler på bakgrunn av evalueringen å:

  • Slå sammen de to ordningene til én. Vurdere å øremerke midler til prioriterte tema
  • Definere langsiktige målsettinger, konkretisere målene og redusere antall mål for tilskuddsordningen
  • Forvalte ordningene på en måte som legger til rette for flere tverrfaglige/tverrsektorielle prosjekter
  • Bruke DFØs virkningskjede som utgangspunkt for revidering av søknads- og rapporteringsskjema, med tydeligere kobling mellom aktiviteter og målsettinger
  • Konkretisere og operasjonalisere hva direktoratet mener med individ-, tjeneste- og systemnivå
  • Tydeliggjøre overfor organisasjonene hva som forventes av måloppnåelse og at eventuell mangelfull rapportering følges opp fra Helsedirektoratet
  • Etablere en tydelig strategi for ivareta relasjoner og dialog med aktørene på feltet og å trekke på kunnskap og kompetanse i feltet som ressurs for forvaltningen
  • Konkretisere hvordan tilskuddsmottakerne bør innrette aktivitetene mot tjenestenivået for å ha størst mulig effekt

Helsedirektoratets vurderinger av evalueringen

Helsedirektoratet vurderer at Proba har besvart oppdraget på en god måte og at rapporten oppfyller formålet med evalueringen.

Evalueringen inneholder mange viktige funn og flere konkrete anbefalinger til videreutvikling av tilskuddsordningene som bør vurderes i det videre forbedringsarbeidet. Rapporten viser at det er behov for å øke det tverrsektorielle fokuset i arbeidet med å styrke befolkningens seksuelle helse.

Helsedirektoratet vil involvere tilskuddsmottakerne i arbeidet med å følge opp anbefalingene. Det er naturlig å konkretisere og prioritere mål og målgrupper i ny tilskuddsordning.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold