Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea

Bilde av mann og dame i sofa som snakker med en lege. Det ser ut som de diskuterer et seriøst tema.

Illustrasjon (Foto: Mostphotos / Syda productions)

Først publisert: 15.06.2021 Sist faglig oppdatert: 15.06.2021

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea, som er øremerket navngitt mottaker i statsbudsjettet, skal bidra til at gravide og par som er ambivalent til gjennomføring av et svangerskap får god veiledning og oppfølging når de kontakter Amathea. Bidraget til å redusere forekomsten av uplanlagte svangerskap og aborter på nasjonalt plan er usikkert. Dette kommer frem i en evaluering som SINTEF har gjennomført på oppdrag for Helsedirektoratet: Evaluering av tilskuddsordningen Stiftelsen Amathea (PDF).

SINTEFs anbefaling på bakgrunn av evalueringen:

  • Tilskuddsordningen bør videreføres
  • Regelverket bør revideres
  • Formålet bør spisses slik at Amathea har fokus på å hjelpe gravide og par som står i en valgsituasjon
  • Amathea bør sentralisere og digitalisere tjenesten i større grad enn i dag
  • Amathea bør forbedre statistikkgrunnlaget og innføre nye metoder for brukertilbakemeldinger
  • Amathea bør analysere kontaktgrunn som grunnlag innretning av arbeidet.

Helsedirektoratets vurderinger av evalueringen

Helsedirektoratet vurderer at SINTEF har besvart oppdraget på en god måte og at rapporten oppfyller formålet med evalueringen.

Evalueringen inneholder mange viktige funn og flere konkrete anbefalinger til videreutvikling av tilskuddsordningen. Helsedirektoratet vil samarbeide med Stiftelsen Amathea i oppfølgingen av resultatene.

Revidering av regelverket, tilskuddsordningens formål og dens innretning vil være en naturlig del av dette arbeidet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold