Evaluering av p​​​akkeforløp for psykisk helse og rus

Evalueringsrapporten for det første året handler om fagfolks erfaringer med pakkeforløpene.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus er evaluert, et knapt år etter oppstart. Sintef helse har ansvar for evalueringen som skal pågå over 3 år (2019-2021).

Evalueringsrapporten for 2019 tar for seg fagfolks erfaringer med pakkeforløpene det første året, knyttet til målene om mer brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte pasientforløp og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

I rapporten for 2020 skal også pasienter og pårørende intervjues om sine erfaringer.

Last ned evalueringsrapporten for 2019 (pdf)

Først publisert: 28.02.2020 Sist faglig oppdatert: 28.02.2020