Evaluering av fastlegeordningen

Onsdag 4. september kl. 1300 presenteres evalueringen av fastlegeordningen og en brukerundersøkelse i tilknytning til ordningen.

Presentasjonen foregår i Hjerterommet i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 på Storo, og kan følges direkte på Helsedirektoratets Youtube-kanal.

Rapporten i sin helhet kan du lese på regjeringens nettside. Evalueringen viser blant annet at fastlegenes arbeidsbelastning har økt de siste årene, og det er nødvendig å ta grep for å få flere til å velge fastlegeyrket og for å skape en ordning som møter pasientens behov i fremtiden.

Først publisert: 04.09.2019 Sist endret: 04.09.2019