Et økende antall kommuner sørger for rent brukerutstyr til rusmiddelbrukere ifølge ny rapport fra KORFOR om utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk.

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Først publisert: 21.12.2020 Sist faglig oppdatert: 21.12.2020

Utdeling av brukerutstyr til personer med rusmiddelproblemer er et effektivt tiltak for å redusere helseskader og smittsomme sykdommer knyttet til rusmiddelbruk. I Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 og i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er sikring av tilgang på rent brukerutstyr i kommunene et viktig tiltak.

Artikkelen er 122 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det er mange gevinster ved å dele ut slikt utstyr. I tillegg til å forhindre helseskader som infeksjoner og overføring av smittsomme sykdommer, bidrar utdeling av brukerutstyr til å knytte kontakt mellom bruker og hjelpeapparat.

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 er kommunene pliktige til å forebygge smitte av blodbårne sykdommer. Dette innebærer at kommunene skal ha ordning for utdeling av rent utstyr for alle injiserende rusmiddelbrukere som bor eller oppholder seg i kommunen.

For å få oversikt over hva kommunene deler ut av utstyr gjennomføres det årlige spørreundersøkelser i alle norske kommuner i perioden 2016-2022. Det er KORFOR, Stavanger Universitetssykehus, som gjennomfører undersøkelsene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Årets rapport viser resultatet fra hva kommunene delte ut i 2019 og er den fjerde rapporten som utgis.

Oppsummeringen av hovedtrekkene i rapporten er positive, men det er bekymringsfullt at det fortsatt er kommuner, også større kommuner (+ 15 000 innbyggere), som ikke sørger for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig for sine brukere.

  • 148 kommuner delte i 2019 ut utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk
  • Det er et økende antall kommuner som deler ut utstyr. 40 kommuner har i løpet av 2018/2019 startet utstyrsutdeling.
  • Tall fra BrukerPlan viser at andel injiserende rusavhengige som har tilgang på sprøyteutdeling i sin kommune har økt fra 77 prosent i 2016 til 92 prosent i 2019.
  • 30 kommuner som deler ut utstyr for injisering mangler returordning for brukt utstyr.
  • 141 kommuner svarer at de ikke deler ut utstyr. I disse kommunene har det i perioden 2015-2018 vært til sammen 79 narkotikautløste dødsfall.

 

Her finner du rapporten

Abonner på nytt eller oppdatert innhold