Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Et økende antall kommuner sørger for rent brukerutstyr til rusmiddelbrukere ifølge ny rapport fra KORFOR om utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk.

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Først publisert: 21.12.2020 Sist faglig oppdatert: 21.12.2020

Utdeling av brukerutstyr til personer med rusmiddelproblemer er et effektivt tiltak for å redusere helseskader og smittsomme sykdommer knyttet til rusmiddelbruk. I Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 og i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er sikring av tilgang på rent brukerutstyr i kommunene et viktig tiltak.

Artikkelen er 221 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det er mange gevinster ved å dele ut slikt utstyr. I tillegg til å forhindre helseskader som infeksjoner og overføring av smittsomme sykdommer, bidrar utdeling av brukerutstyr til å knytte kontakt mellom bruker og hjelpeapparat.

Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 er kommunene pliktige til å forebygge smitte av blodbårne sykdommer. Dette innebærer at kommunene skal ha ordning for utdeling av rent utstyr for alle injiserende rusmiddelbrukere som bor eller oppholder seg i kommunen.

For å få oversikt over hva kommunene deler ut av utstyr gjennomføres det årlige spørreundersøkelser i alle norske kommuner i perioden 2016-2022. Det er KORFOR, Stavanger Universitetssykehus, som gjennomfører undersøkelsene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Årets rapport viser resultatet fra hva kommunene delte ut i 2019 og er den fjerde rapporten som utgis.

Oppsummeringen av hovedtrekkene i rapporten er positive, men det er bekymringsfullt at det fortsatt er kommuner, også større kommuner (+ 15 000 innbyggere), som ikke sørger for å ha nødvendig utstyr tilgjengelig for sine brukere.

  • 148 kommuner delte i 2019 ut utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelbruk
  • Det er et økende antall kommuner som deler ut utstyr. 40 kommuner har i løpet av 2018/2019 startet utstyrsutdeling.
  • Tall fra BrukerPlan viser at andel injiserende rusavhengige som har tilgang på sprøyteutdeling i sin kommune har økt fra 77 prosent i 2016 til 92 prosent i 2019.
  • 30 kommuner som deler ut utstyr for injisering mangler returordning for brukt utstyr.
  • 141 kommuner svarer at de ikke deler ut utstyr. I disse kommunene har det i perioden 2015-2018 vært til sammen 79 narkotikautløste dødsfall.

 

Her finner du rapporten

Abonner på nytt eller oppdatert innhold