Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i anbefalinger om bruk av kartleggingsverktøy i normerende produkter på rus- og psykisk helsefeltet

Illustrasjonsbilde: Kvinne snakker med psykolog.

Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Først publisert: 27.06.2022 Sist faglig oppdatert: 27.06.2022

Anbefalingene er endret fordi det er avdekket at flere kartleggingsverktøy på rus- og helsefeltet ikke har distribusjonsrett i Norge eller at det finnes nyere versjoner.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Endringer er gjort i følgende retningslinjer

Oppsummering av endringene

Endringer i pakkeforløp – Children’s Global Assessment Scale (CGAS)

Children’s Global Assessment Scale (CGAS), som er anbefalt i flere normerende produkter rettet mot barn og unges psykiske helse, mangler distribusjonsrett i Norge. Det er bekreftet av rettighetshaver, Columbia University ved Prudence Fisher. CGAS er verktøyet for funksjonskartlegging i Multiaksial klassifikasjon, akse 6, i psykisk helsevern for barn og unge. CGAS registreres og rapporteres til Norsk pasientregister (NPR).

Dette innebærer at anbefalinger om bruk av CGAS fjernes fra Helsedirektoratets normerende produkter. NPR stanset utlevering av Akse 6-data 1. april 2022. Ved eventuell bruk av utleverte data før dette tidspunkt, anbefales det å oppgi at dataene stammer fra et kartleggingsverktøy som det ikke er distribusjonsrett for i Norge

Abonner på nytt eller oppdatert innhold