Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i aktivitet i helsetjenester mars 2020

Først publisert: 24.04.2020 Sist faglig oppdatert: 24.04.2020

Foreløpige tall fra sykehusene viser at det var nedgang i planlagt og akutt aktivitet ved somatiske sykehus og innen psykisk helsevern i mars 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Men det var flere som kontaktet fastlege og legevakt i mars 2020, enn året før.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Foreløpige data fra sykehusene viser at det var nedgang i både planlagt og akutt aktivitet ved somatiske sykehus i mars 2020 sammenlignet med mars 2019. Samlet nedgang i aktivitet (målt i DRG-poeng) var 25 prosent.

Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har nedgangen vært størst i psykisk helsevern for voksne, og omfatter både døgnopphold (9 prosent) og polikliniske konsultasjoner (16 prosent).

I psykisk helsevern for barn og unge var det en nedgang i polikliniske konsultasjoner på 9 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

I mars 2020 var det en økning i antallet pasienter som hadde kontakt med fastlege og legevakt sammenlignet med mars 2019. Økningen var 11 prosent for legevakt og 12 prosent for fastlegene.

Les hele rapporten: Endringer i aktivitet i helsetjenester mars 2020 (pdf)

Årsaker

Endringene i spesialisthelsetjenestene i mars 2020 skyldes i liten grad økt behandlingsaktivitet tilknyttet covid-19. Per 20. april 2020 har omfanget av innleggelser av pasienter smittet med korona maksimalt omfattet omkring 325 pasienter, fordelt på mange av landets sykehus.

Endringene i aktivitet må derfor sees som et resultat av:

  • innføringen av omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19 og opprettholdelse av nødvendige helse- og omsorgstjenester (12. mars)
  • nedstenging av virksomheter (fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer m.m.) fra 16. mars
  • råd om prioritering av helsehjelp i Norge under koronakrisen (25. mars)
  • redusert etterspørsel etter helsetjenester fra befolkningen, delvis på grunn av reduserte behov (økt tilstedeværelse i hjemmet og lukking av utesteder har gitt redusert behov for akuttbehandling og øyeblikkelig hjelp), og delvis på grunn av usikkerhet rundt endring i tjenester (redsel for smitte, uvant med e-konsultasjoner o.l.)

Helsedirektoratet understreker at det er knyttet usikkerhet til tallene i denne rapporten. Dette knyttes til at data ikke er komplett registrert og innrapportert på det tidspunktet hvor data er hentet ut.

Følge med-ansvar

Helsedirektoratet har ansvar for å følge med på aktivitetsutviklingen i helse- og omsorgstjenestene.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen knyttet til covid-19, har Helse- og omsorgsdepartementet bedt om månedlige rapporter for mars og april om aktivitetsutviklingen i spesialisthelsetjenestene og for tjenester med refusjoner fra Helfo.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold