Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endring i tilskuddsordningen ALIS-avtaler for kommuner med rekrutteringsutfordringer

Først publisert: 03.03.2021 Sist faglig oppdatert: 03.03.2021

Kommuner som har utfordringer med å rekruttere fastleger, kan søke om tilskudd til ALIS-avtaler for leger i spesialisering (LIS3). Etter at Helse- og omsorgsdepartementet har endret tilskuddsordningen, gjelder den ALIS-avtaler for fastleger og fastlegevikarer som er ansatt i kommunen eller som driver næringsvirksomhet.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.

I Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 er det et mål å øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.

Tilskuddsordningen for ALIS-avtaler er et viktig tiltak for å bedre situasjonen for kommuner med rekrutteringsutfordringer.

Deler tilskuddsordningen i to

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at tilskuddsordningen til ALIS-avtaler for kommuner med rekrutteringsutfordringer kap. 762, post 63, skal deles i to ordninger.

En tilskuddsordning skal være for LIS3 i allmennmedisin i næringsvirksomhet, mens den andre skal være for LIS3 i allmennmedisin som er ansatt i kommunen.

Fastlegevikarer utover 1 års varighet vil også kvalifisere for tilskudd, såfremt de har ALIS-avtale og fyller de andre tilskuddskriteriene. Departementet har også gjort tilpasninger av regelverket, for å styrke tilskuddsordningen.

Størrelse på tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes kostnader til ALIS-avtalene.

Kommuner kan søke om ALIS-tilskudd allerede nå. Siste frist for kommunene til å søke om ALIS-tilskudd i 2021 er 16. november.

Tilskuddsordning for næringsdrivende fastleger utgjør for 2021 48 millioner kroner. Tilskuddsordningen til fastleger ansatt i kommunen utgjør for 2021 54 millioner kroner

Kommunene må for å kunne søke om tilskudd, bidra med 20% finansiering per år ved inngåelse av ALIS-avtaler. Over tilskuddsordningen kan det gis inntil 240 000 kroner i tilskudd per år per ALIS-avtale.

ALIS-avtaler

ALIS-avtaler er avtaler mellom kommune og leger i spesialisering i allmenn­medisin (LIS3 allmennmedisin) om ekstra tiltak som skal bidra til økt trygghet i tiden spesialistutdanningen pågår.

Det kan for eksempel være avtale om mer veiledning enn kravet i forskriften tilsier, gjennomføring av læringsaktiviteter, nett­verkssamlinger for leger i spesialisering, inntektsgaranti og/eller kompensasjon for kortere pasientlister i en periode.

ALIS-tilskuddet og hvordan søke

ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet - Helsedirektoratet

ALIS-avtaler for fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet - Helsedirektoratet

Abonner på nytt eller oppdatert innhold