Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endring i tilleggskravene for søkere med utdanning utenfor EU/EØS

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Først publisert: 13.01.2021 Sist faglig oppdatert: 13.01.2021

Fra 15. januar faller krav om fagprøve bort for helsefagarbeidere og det kan gis fritak fra fagprøven om man har rett til yrkesutøvere fra nordiske land.

Artikkelen er 199 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Bortfall av fagprøve for helsefagarbeider

Fra 15. januar 2021 bortfaller krav om fagprøve for helsefagarbeidere med utdanning fra land utenfor EU/EØS. Bestått fagprøve er nå et vilkår for å få autorisasjon som lege, tannlege og sykepleier.

Dersom du er utdannet utenfor EU/EØS og søker om autorisasjon som helsefagarbeider, stilles det språkkrav samt krav om kurs i nasjonale fag.

Nærmere informasjon om tilleggskravene finner du her: Forskrift om endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Bortfall av fagprøve gjelder også helsefagarbeidere som før 15. januar 2021 har fremsatt søknad om autorisasjon og fått brev fra Helsedirektoratet med informasjon om å gjennomføre fagprøve.

Er du blant de som er pålagt fagprøve, vil du bli kontaktet av Helsedirektoratet med nærmere informasjon om hva som nå gjelder for deg.

Fritak for fagprøve på grunn av yrkesgodkjenning i annet nordisk land

Helsedirektoratet kan frita fra kravet om fagprøve for lege, tannlege og sykepleier som kan dokumentere rett til selvstendig yrkesutøvelse i et annet nordisk land innenfor yrket.

Dersom du har full yrkesgodkjenning i et nordisk land, er det viktig at du dokumenterer dette, slik at Helsedirektoratet kan vurdere fritak.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold