Eksporttillatelse for smittevernutstyr

Det kreves fra 27.05.2020 ikke lenger eksporttillatelse for å eksportere personlig smittevernutstyr. Lisensplikt i henhold til eksportkontrollforskriften gjelder fortsatt.

Det vises til regler om krav til eksporttillatelse for nærmere angitt smittevernutstyr til land utenfor EØS. EU-kommisjonen har besluttet at det ikke er behov for et slikt krav lenger, og forordningen som er grunnlag for kravet videreføres ikke. Forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset § 8 opphevet fra 27.05.20 med umiddelbar ikrafttredelse.

Merk imidlertid at dette har ingen innvirkning på lisensplikt i henhold til eksportkontrollforskriften

Les mer på regjeringens nettsider

Først publisert: 27.04.2020 Sist faglig oppdatert: 29.05.2020