Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Det åpnes for at flere leger kan få trygderefusjon for å styrke kapasiteten i allmennlegetjenesten

Først publisert: 01.04.2020 Sist faglig oppdatert: 01.04.2020

Fra 26. mars kan leger uten fastlegeavtale og medisinstudenter med lisens utløse trygderefusjon dersom de oppfyller visse vilkår. Regelverksendringene skal bidra til å sikre kapasitet og tilgjengelighet hos fastlegene og i kommunenes øvrige allmennmedisinske tjenestetilbud.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Den nye midlertidige forskriften er iverksatt for å sikre ressurssituasjonen i allmennlegetjenesten i en meget krevende tid. Forskriften om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjoner i særskilte tilfeller, gjelder for: 

Leger uten fastlegeavtale, som kan utløse refusjon dersom de har:

  • inngått en avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller
  • inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste

Medisinske studenter med lisens, som kan utløse refusjon når de er under veiledning og supervisjon av autorisert lege, og har:

  • inngått avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller
  • inngått avtale med innehaver av en fastlegeavtale i privat næringsdrift om å behandle pasienter på dennes liste

Utbetaling av refusjon

Det er Helfo som vil ha ansvar for utbetaling av refusjon til legene som omfattes av regelverksendringen.

Les mer på Helfos nettside

Abonner på nytt eller oppdatert innhold