Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bredt samarbeid om ny diagnosekode for bekreftet koronasmitte

Først publisert: 04.05.2020 Sist faglig oppdatert: 04.05.2020

Helsedirektoratet har i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og NAV laget nye og mer presise diagnosekoder om korona til bruk for fastlegene og primærhelsetjenesten.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

De nye kodene er: R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) og R992 Covid-19 (bekreftet).

For nærmere beskrivelse av kodene, se hjemmesidene til Folkehelseinstituttet

Alle legekonsultasjoner i allmennpraksis blir registrert med en eller flere diagnosekoder (ICPC). Primærhelsetjenesten benytter også kodene til dokumentasjon av kontaktårsaker, helseproblemer og diagnoser.

Bruk av felles koder gjør det mulig å dele helsedata på tvers og er grunnlag for blant annet ytelser til innbyggerne, nasjonal statistikk for sykefravær og uføretrygd for NAV, kommunehelseprofiler fra Folkehelseinstituttet og helsedata til nasjonale registre.

Fastlegene ønsker å kode riktig

- Da pandemien rammet oss ble det raskt behov for en helt ny kode og kodeveiledning, sier Marte Kvittum Tangen, som er leder for Norsk forening for allmennmedisin.

- Vi er takknemlige for et svært godt samarbeid med myndighetene om dette. Mange fastleger har reagert på feil bruk av koden «engstelig for sykdom i luftveiene». Alle som kan ha blitt utsatt for smitte eller har risiko for alvorlig forløp av korona får nå riktig kode. Vi er sikre på at fastleger ønsker denne endringen og at de raskt vil ta i bruk den nye koden og de nye veiledningene.

- Fastleger ønsker å kode riktig og vi ser at det å skille bekreftede tilfeller fra mistenkte eller sannsynlige tilfeller vil være nyttig både for vår behandling av pasientene og for framtidig forskning i allmennmedisin. Det å kunne ha et verktøy som med større grad av sannsynlighet viser hvor i landet nye smittetilfeller bekreftes, vil også kunne hjelpe myndighetene til raskere å distribuere smittevernutstyr til dem som har økt behov, sier Tangen.

Helsedirektoratet har ledet prosessen

- Vi gleder oss over engasjementet, løsningsorienteringen og dugnadsånden som alle de involverte miljøene har lagt for dagen for å få dette på plass så raskt, sier Olav Isak Sjøflot direktør for avdeling helseregistre i Helsedirektoratet.

- Vi ser at fastlegenes rolle er sentral for å kunne følge den videre utviklingen av pandemien i kommunene, og har derfor koordinert et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Norsk forening for allmennmedisin, Folkehelseinstituttet og NAV for å bli enige om en mest mulig hensiktsmessig koding og kodepraksis for data videre inn til Helsedirektoratets helseregistre. Disse er viktige datakilder for å følge utbredelsen av koronapandemien og vi har arbeidet aktivt med å tilrettelegge datagrunnlag for overvåking av utbredelsen, sammen med Folkehelseinstituttet. Vi ser fram til et godt samarbeid på dette området også i fortsettelsen, sier han.

Det er Direktoratet for e-helse som har ansvar for forvaltning og utvikling av helsefaglige kodeverk og terminologier.

- Årsaken til endringen er blant annet behovet for en bedre overvåkning av pandemien og et bedre grunnlag for smittevernstiltak, som for eksempel rask fordeling av smittevernsutstyr til områder med stor smittespredning. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning, sier Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for Helsefaglige kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

- For å sikre at informasjonen som hentes inn til oppfølging av pandemien er korrekt, er det nødvendig å benytte data som samles inn ved hjelp av helsefaglige kodeverk. Sammen gir disse dataene et grunnlag for gode beslutninger hos helsemyndighetene. Kodene kan også brukes i statistikk over sykdomsforekomst, statistikk over dødsårsaker, i styring og planlegging av helsevesenet, sier Stokke.

Erstatter tidligere koder

I mars 2020 ble det laget en diagnosekode til bruk i for primærhelsetjenesten, R991 (mistenkt eller bekreftet). Det er ønskelig å skille mellom mistenkte og bekreftede tilfeller. Helsedirektoratet har derfor i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, NAV og Norsk forening for allmennmedisin kommet frem til endring av diagnosekoden.

Hvordan bruke kodene?

  • Spørsmål om bruk av koder rettes til Direktoratet for e-helse: kodehjelp@ehelse.no
  • Spørsmål om innlegging av ny kodefil rettes til leverandør av EPJ-systemet.
  • Spørsmål om refusjoner kan rettes til Helfos veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40.
  • Spørsmål om sykemelding kan rettes til NAVs Lege- og behandlertelefon: 55 55 33 36.
  • Spørsmål om definisjon av bekreftet, mistenkt og sannsynlig kan rettes til Folkehelseinstituttet: Folkehelseinstituttet@fhi.no  
  • Brev til sentrale aktører

For nærmere beskrivelse av kodene, se hjemmesidene til Folkehelseinstituttet

Abonner på nytt eller oppdatert innhold