Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bør fireårskonsultasjonen i helsestasjonsprogrammet gjennomføres i barnehagen?

Barn-barnehage-jojo-studios

Barn-barnehage-jojo-studios

Først publisert: 19.09.2019 Sist faglig oppdatert: 19.09.2019

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet er positive til mer samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager, men finner at ordningen med fireårskonsultasjoner i barnehagen ikke er egnet til nasjonal gjennomføring i alle landets kommuner.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Fireårskonsultasjoner er en av 14 konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet. Hensikten med konsultasjonen er blant annet å bidra til å vurdere barnets utvikling og trivsel, fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling, og avverge, avdekke utviklingsavvik og omsorgssvikt. I enkelte kommuner gjennomføres disse konsultasjonene i barnehagen. Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet fikk i 2018 i oppdrag å utrede hvordan fireårskonsultasjoner kan gjennomføres i barnehagen, og på bakgrunn av utredningen utforme en anbefaling.  

Hva fant vi?

Ordningen med fireårskonsultasjoner i barnehagen gjennomføres hovedsakelig i små kommuner. Av positive effekter ble det særlig trukket frem at ordningen førte til et bedret samarbeid på system og individnivå. Konsultasjonen gjennomføres på en arena som er kjent og trygg for barnet, og barnehagen kjenner barnet og kan bidra med informasjon inn i helsekonsultasjonen som gir mulighet til tidlig innsats overfor barn og familier med behov.

Hovedutfordringer som trekkes frem er at barnehagelokaliteter i liten/varierende grad er egnet til å gjennomføre deler av helsekonsultasjonen, samt at ordningen innebærer økt ressursbruk fra både helsestasjon og barnehager. Det er også avdekket utfordringer knyttet til ivaretakelse av faglig forsvarlighet og taushetsplikt ved gjennomføring av fireårskonsultasjonen i barnehagen.

Direktoratenes anbefaling

Direktoratene mener at ordningen ikke er egnet til nasjonal gjennomføring i alle landets kommuner, men er positive til at helsestasjonen og barnehagene samarbeider mer både om barnebefolkningen som helhet, gjennom konkrete konsultasjoner og/eller om oppfølgingen av enkeltbarn og familier.

Direktoratene vurderer at kommuner som har velfungerende samarbeid om enkeltkonsultasjoner, som ivaretar taushetsplikt, faglig forsvarlighet og oppgavene i nasjonal faglig retningslinje kan videreføre ordningen. Kommuner frarådes heller ikke å starte opp lignende samarbeid om konkrete konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet, dersom faglig forsvarlighet og øvrige krav i lov og forskrift ivaretas. 

Rapporten fra arbeidet er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for videre oppfølging og beslutning.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold