Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bønder kan trygt stelle dyrene sine

Først publisert: 23.03.2020 Sist faglig oppdatert: 23.03.2020

Bønder, som er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19, kan trygt stelle dyrene sine, men må følge de generelle hygienerådene, slik at de ikke smitter andre mennesker.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Det er konklusjonen i en vurdering som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gjort for Mattilsynet.

  • Bønder, som er isolasjon eller i karantene, skal ikke jobbe sammen med røkter eller annet personell
  • Bønder, som er i isolasjon eller karantene, skal holde 2 meters avstand til de som henter melk eller leverer varer
  • Kontaktpunkter, som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk eller levering av varer til gården, skal vaskes for å unngå smittespredning

Risikovurderinger

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bygger sine anbefalinger på risikovurderingen til ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) som konkluderer at det er høyst usannsynlig at viruset smitter mellom dyr og mennesker, og til EFSA (European Food Safety Authority) som konkluderer at det dagens kunnskap tilsier at koronaviruset ikke smitter gjennom mat.

Råd fra Mattilsynet til produksjonsdyreiere

Mattilsynet har utarbeidet informasjon til dyreiere, blant annet til de som driver med produksjonsdyr.

Råd fra Mattilsynet til produksjonsdyreiere

Kjøtt og grønnsaker fra områder med smitte

Helsedirektoratet ba 11. mars 2020 Mattilsynet vurdere om det er trygt å spise kjøtt og grønnsaker fra områder med smitte.

Mattilsynet viser til at det så langt ikke er noe som tyder på at koronavirus smitter via mat – uavhengig av om det er kjøtt eller frukt. Ifølge Mattilsynet er det derfor trygt å spise kjøtt og grønnsaker fra Norge og andre land.

Mattilsynet minner om at det er viktig nå som ellers å skylle frukt og grønt godt før du spiser den, og at god håndhygiene er spesielt viktig.

Når det gjelder kjøtt, så spises det etter varmebehandling. Det minimerer smittemuligheten ytterligere ettersom koronaviruset blir inaktivert ved oppvarming over 70 grader.

Frambud av uemballerte varer som bl.a. frukt skal alltid skje på en hygienisk måte og butikkpersonell skal ha oppsyn med varene. Utfra dagens situasjon anbefaler Mattilsynet butikkene å styrke renhold spesielt for hyppig berørte kontaktpunkter, håndtak og så videre.

------------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold