Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbudskonkurranse om rådgiving til spesialistgodkjenning for leger og tannleger

Først publisert: 19.12.2019 Sist faglig oppdatert: 19.12.2019

For første gang er det mulig at enkeltspesialister vil kunne tilby medisinsk faglig rådgivning i anskaffelsen. Det er åpnet for inngåelse av avtaler med en eller flere tilbydere om en eller flere spesialiteter.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Helsedirektoratet har siden 2011 hatt ansvar for behandling av søknader om spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Spesialistgodkjenning registreres i Helsepersonell­registeret.  Direktoratet behandler ca. 2000 søknader om spesialistgodkjenning for leger og tannleger per år.  Hovedandelen av sakene gjelder legespesialister.

Helsedirektoratet har tidligere hatt avtaler om kjøp av tjenester fra sakkyndige spesialister med Legeforeningen og Tannlegeforeningen. Disse avtalene har nå gått ut og vi utlyser derfor en ny anbudskonkurranse i tråd med regelverket for kjøp av varer og tjenester i staten med frist 20. januar 2019.

For å bli vurdert som tilbyder på anbudet må man ha:

  • gyldig norsk autorisasjon 
  • gyldig norsk spesialistgodkjenning 
  • være i aktiv klinisk virksomhet og/eller aktiv innen utdanning av medisinske spesialister, eventuelt nylig har vært i klinisk tjeneste (dvs. i løpet av de siste 3 årene)
  • kjennskap til spesialistutdanning av leger eller tannleger 

Til utlysningen av anbudskonkurransen 

Det fremgår av anbudet at enkeltspesialister vil kunne tilby sine tjenester. Det er åpnet for at Helsedirektoratet vil kunne inngå avtaler med en eller flere tilbydere om en eller flere spesialiteter. Det er fortsatt mulig å levere tilbud på alle spesialiteter, men det er også mulig å levere tilbud for bare én spesialitet, eller flere enkeltspesialiteter.

Formål med anbudet

Anskaffe faglig, sakkyndig bistand i forbindelse med vurdering av søknader om spesialistgodkjenning av leger og tannleger. Anskaffelsen gjelder alle spesialiteter. Det er innført ny spesialitetsutdanning for leger per 1. mars 2019, og bistanden for legesaker vil omfatte både dem gamle og den nye ordningen.

For den nye ordningen vil sakene i hovedsak gjelde vurdering av utenlandsk spesialistutdanning. For tannleger vil arbeidet omfatte sakkyndig vurdering av søknader fra utenlandske tannlegers spesialistutdanning og omfatte vurdering av søknader på bakgrunn av spesialistutdanning fra EU/EØS og utenfor EU/EØS.

Rollen som sakkyndig spesialist for Helsedirektoratet gir mulighet for å arbeide i et spennende fagmiljø i skjæringspunktet mellom utdanning, regelverk og medisin. Den aktuelle sakkyndig må ha kjennskap til utdanning av leger eller tannleger på spesialistnivå for å kunne vurdere helsefaglige forhold i spesialistgodkjenningssøknader og gi saksbehandlere faglig råd. Vi ønsker å knytte til oss spesialister eller organisasjoner som har erfaring med utdanning eller veiledning av lege- eller tannlegespesialister, og som kjenner til innholdet i spesialistutdanningene

Abonner på nytt eller oppdatert innhold