Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefaling til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med covid-19

Først publisert: 25.03.2020 Sist faglig oppdatert: 25.03.2020

Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus (SARS-CoV-2).

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Det er godt dokumentert at helsepersonell under epidemier har større risiko for å bli smittet enn gjennomsnittsbefolkningen. Det gjelder også under det pågående utbruddet med covid-19 hvor flere sykepleiere og leger har mistet livet både i Kina og Italia.

Vi vet at personer med kroniske lidelser som blant annet diabetes, hjerte-karsykdom, kroniske lungelidelser og kreft har økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dødeligheten stiger med økende alder, særlig når man kommer over 65 år.

Folkehelseinstituttet har beskrevet risikogruppene nærmere. Personell som tilhører risikogrupper er spesielt utsatt og bør skjermes i forhold til smitte.

Personell som er gravide bør skjermes ut fra et føre-var-prinsipp. Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Ansatte i helsesektoren er en svært viktig ressurs under en epidemi og det er ønskelig at de i størst mulig grad kan benytte sin kompetanse.

Anbefaling

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:

  • Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.
  • Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og pleie i helsetjenesten
  • Ved arbeidssituasjon der eksponering for smitte ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko
  • Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig

Tilrettelegging skal gjøres i samråd med arbeidsgiver

Rådene gjelder helsepersonell, og andre arbeidstagere i helse- og omsorgssektoren som i sin arbeidssituasjon kan ha økt risiko for koronavirus-smitte, for eksempel renholdere.      

Definisjon av risikogrupper

Gravide

Spesielle råd til personer i risikogrupper er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og gjelder også helsepersonell i disse gruppene

Abonner på nytt eller oppdatert innhold