Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Beskrivelse

Forløpstid

Beregning

Tid fra henvisning mottatt til utredning start

8 kalenderuker

Dato for tverrfaglig utredning start
– dato for pasientforløp start 

Utredningstid

4 kalenderuker

Dato for oppsummerende samhandlingskonsultasjon
– dato for tverrfaglig utredning start

Tid fra oppsummerende til oppfølgende samhandlingskonsultasjon

26 kalenderuker

Dato for avslutning av pasientforløp med utfall oppfølgende samhandlingskonsultasjon gjennomført
– dato for oppsummerende samhandlingskonsultasjon

 

Registrering av koder ved overføring til annet helseforetak eller privat institusjon

Dersom pasienten overføres til annet helseforetak eller privat institusjon, avsluttes forløpet med utfallskode Overført til annet helseforetak / privat behandlingssted. Dette gjelder uansett når i forløpet overføringen skjer. Dato for avslutningen er dato for overføring. 

Kode

Kodetekst

Type kode

Kodeverk (OID)

Avslutning av nasjonalt pasientforløp 

Hendelse 

9377 

Overført til annet helseforetak / privat behandlingssted 

Utfall 

9379 

Registrering av koder ved avsluttet forløp uten gjennomførte aktiviteter

Dersom pasientforløpet avsluttes av en årsak som ikke er spesifisert i kodeverk AAAA, avsluttes forløpet med utfallskode for Avslutning av andre årsaker. Dato for avslutningen er når forløpet annen årsak til avslutning er kjent. Eksempler på dette kan være at pasienten dør eller at pasienten ikke ønsker å fullføre forløpet. 

Kode

Kodetekst

Type kode

Kodeverk (OID)

Avslutning av nasjonalt pasientforløp 

Hendelse 

9377 

Avslutning av andre årsaker 

Utfall 

9379 

Siste faglige endring: 20. desember 2022