Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Temaområder og kartleggingsverktøy

  Temaområder for behovskartleggingen

  Behovskartleggingen kan omfatte følgende temaområder, tilpasset den enkelte pasient:

  • Familiesituasjon og nettverk
  • Jobb/skole/utdanning
  • Økonomi og boforhold
  • Hjelp og tilrettelegging i hjemmet
  • Rehabilitering
  • Fysisk aktivitet og fysisk funksjon
  • Ernæring/mat/måltider
  • Ivaretakelse av egen helse
  • Egne ressurser / læring og mestring
  • Fritid/sosiale aktiviteter
  • Psykisk helse
  • Seksuell helse
  • Oral helse 

  Behovskartleggingsverktøy

  Det kan i forbindelse med behovskartleggingen benyttes et behovskartleggingsverktøy, som for eksempel behovskartleggingsverktøyet Termometer for grad av påkjenning (PDF).

  Det fremgår her hva som er tillatt bruk av skjemaet uten tillatelse, og hva som krever tillatelse (nccn.org). Den enkelte virksomhet må selv skaffe tillatelse til å bruke skjemaet, der dette er nødvendig. Se informasjon og skjema vedrørende online søknad om tillatelse (nccn.org).

  Samtalen kan gjennomføres uten bruk av et behovskartleggingsverktøy, men det bør sikres at temaområdene blir en naturlig del av samtalen/behovskartleggingen.

  Bruken av kartleggingsverktøy må være i tråd med prinsippene for god klinisk praksis og regler om behandling av personopplysninger.