Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje om "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" (webinar)

  • 21. september 2020
  • 15:00–16:00

Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonal faglig retningslinje "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" 21. september 2020, kl 1500 - 1600.

Webinar om nasjonal faglig retningslinje om Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.png
Målet med retningslinjen "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. På webinaret presenteres retningslinjen.

Tid og sted

  • Webinaret streames
  • Tid: Mandag 21. september kl. 15.00 – 16.00
  • Ingen påmelding og det er gratis å delta
  • Opptak av webinaret vil bli publisert i etterkant

Meld din interesse på Facebook

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er ledere og ansatte i kommunale tjenester/sektorer som møter barn, unge og deres familier. Andre interesserte kan også delta.

Program

Webinar leder: Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen

  • Åpning
  • Presentasjon av retningslinjen, avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen
  • Retningslinjens nytte sette fra en kommunes ståsted, ved oppvekstkoordinator Monica. J. Bjerkreim, Gjesdal kommune  
  • Spørsmål som dukker opp under webinaret kan sendes på e-post tidligoppdagelse@helsedir.no. Det settes av tid til å svare ut noen spørsmål etter presentasjonene. Vær oppmerksom på at spørsmålene ikke kan inneholder personsensitive opplysninger

Velkommen!

Spørsmål

Har du spørsmål om webinaret, ta kontakt Tine.Sveen@helsedir.no

Tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid er en nøkkel

Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinjen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen.

Å identifisere utsatte barn og unge som opplever risiko knyttet til oppvekstvilkår, skole, psykisk helse, rus, vold eller annet så tidlig som mulig er viktig. Da øker sjansen for å gi tilpasset hjelp og snu en negativ utvikling før problemene får satt seg.

Retningslinjen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for barn og unge, samtidig som den legger vekt på betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sektorene.

Målet er at retningslinjen blir et nyttig verktøy for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og unge.

Retningslinjen gir anbefalinger om god praksis og kan bidra til å styrke kvaliteten hos ledelse og ansatte i kommunen, som jobber med barn og unge

Først publisert: 03.09.2020 Sist faglig oppdatert: 19.10.2020 Se tidligere versjoner