Lansering av oppvekstprofiler (webinar)

(Avsluttet)

Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Barne- ungdoms og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektorat, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Folkehelseinstituttet i samarbeid med KS invitere til lansering av Oppvekstprofilene. Dette er et oppdrag fra  0-24-samarbeidet.

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilene viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst:

 • At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet.
 • At barn og unge får god tilknytning til skole og etterhvert arbeidsliv.
 • At barn og unge har god fysisk og psykisk helse.
 • At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme mulighetene som andre jevnaldrende.
 • At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår er gode.

Tid og sted

 • Webinaret streames
 • Tid: Onsdag 9. september k.l 09.30 – 11.00
 • Det er gratis å delta. Opptak vil også bli publisert i etterkant

Vis din interesse for webinaret på Facebook.

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er ansatte i kommuner, relevante direktorater og departementer og kompetansemiljøer. Andre interesserte kan også delta.

Program

Webinarleder: Helsedirektør Bjørn Guldvog

 • Åpning ved kunnskapsminister Guri Melby
 • Betydningen av samlet, tilgjengelig og kvalitetssikret statistikk, nestleder Gunn Marit Helgesen KS
 • Presentasjon oppvekststatistikk, Camilla Stoltenberg direktør FHI
 • Hvordan er dette et nyttig verktøy for kommunen, Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef Øvre Eiker kommune

Velkommen!

Kontakt

Har du spørsmål om webinaret, ta kontakt: Ellen.Margrethe.Carlsen@helsedir.no

 

Først publisert: 28.08.2020