Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Webinar for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember.

Plakat med teksten "Ny frist 1. desember" og logoen til Helsedirektoratet.

Webinar for søkere på tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. desember.

 • 18. oktober 2022
 • 10:00–11:00
 • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Om webinaret

Flere av Helsedirektoratets tilskuddsordninger får søknadsfrist allerede 1. desember 2022. Utvalgte tilskuddsordninger vil også få et nytt og tilpasset søknadsskjema.

Program

Tidspunkt Innlegg Foredragsholder
10:00 Velkommen Ingrid Nergård Bratteberg, seniorrådgiver, avdeling tilskudd.
10:03 Søknadsprosessen for tilskuddsåret 2023 Nye søknadsskjema Vibeke Sundsbø, rådgiver, avdeling tilskudd.
10:20 Endrede standardvilkår for tilskudd
Stedlig kontroll av tilskuddsmottakere
Kristine Otterdahl Møller, rådgiver, avdeling tilskudd.
10:35 Oppsummering
Spørsmål og svar fra slido
Ingrid Nergård Bratteberg
11:00 Avslutning  

Tilskuddsordninger

Den nye søknadsfristen vil gjelde for følgende tilskuddsordninger, med forbehold om endringer i statsbudsjettet for 2023.

 • Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester (over 0765.72)
 • Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet (over 0761.79)
 • Mobilisering mot ensomhet (over 0714.79)
 • Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet (over 0765.71)
 • Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats (over 0714.70)
 • Psykisk helse i skolen (over 0714.79)
 • Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading (over 0765.75)
 • Fontenehus og Fontenehus Norge (over 0765.73)
 • Driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner (over 0714.70)
 • Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddel-problemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester (over 0765.72)
 • Institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse (over 0765.73)
 • Utprøving av teknologiske verktøy og IKT-opplæring for å mobilisere mot ensomhet blant eldre (over 0761.79)
 • Videreutvikling av DIGI-UNG chat (over 0762.21)
 • Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom (over 0761.79)
 • Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs (over 0765.73)
 • Seksuell helse (over 0762.73)
 • Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (over 0762.73)
 • Informasjons- og veiledningsarbeid om nevrologiske skader og sykdommer (over 0761.79)
 • Frivillig arbeid mv. (over 0761.71) 

Målgruppe

Webinaret retter seg mot blant annet organisasjoner og stiftelser som søker på tilskuddsordninger hvor det er konkurranse om midlene. På noen av ordningene kan også kommuner og andre virksomheter søke.

Berørte tilskuddsordninger er omtalt i denne nyhetssaken:
Flere tilskuddsordninger får tidligere søknadsfrist for 2023 - Helsedirektoratet

Spørsmål

Send inn spørsmål via slido.com
Kode: #3312370

Kontakt

Først publisert: 03.10.2022 Sist faglig oppdatert: 03.10.2022 Se tidligere versjoner