Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging og rehabilitering ved hjerneslag – implementeringstiltak og informasjon om pakkeforløpet (for spesialisthelsetjenesten)

Helsedirektoratet inviterer til to webinarer for ledere og medarbeidere om Pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering, et for spesialisthelsetjenesten og et for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Webinaret vil være tilgjengelig på opptak i etterkant, og link til opptaket vil da ligge her på denne siden.

  • 21. mars 2022
  • 14:00–15:40
  • Gjennomført
Webinar

Om webinaret

Webinaret har som mål å gi tjenestene innsikt og inspirasjon til å implementere pakkeforløpet.

Alle pasienter med akutt hjerneslag, uavhengig av bosted, har rett til lik tilgang til Pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering. Det betyr et godt organisert forløp uten unødvendige forsinkelser, utviklet i tråd med beste kunnskap.

Implementeringstiltak og informasjon om pakkeforløpet har lenge vært etterlyst av tjenestene. I webinaret blir det gitt en innføring i pakkeforløpets innhold, verktøy og sjekklister, og hvorfor og hvordan tjenestene bør ta dette i bruk. 

I tillegg til dette webinaret for ledere og medarbeidere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, har vi også satt opp følgende webinar for ledere og medarbeidere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fredag 18. mars kl. 09:30-11:00.

Program

14:00-14:05Velkommen og hva vi ønsker å oppnå med pakkeforløp hjerneslagv/ Bjørn Guldvog, helsedirektør
14:06-14:11Om implementeringsprosjektet pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering (fase 2)v/ Bjørnar Alexander Andreassen, fung. avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
14:12-14:27Pasientstemmen – intervju av Thoralf Bergersenv/ Bjørnar Alexander Andreassen
14:28-14:43Hvorfor er det nødvendig med et pakkeforløp?v/ Bent Indredavik, rådgiver pakkeforløp hjerneslag, prof. em. Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
14:44-14:52Status pakkeforløp hjerneslagv/ Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder retningslinjer/pakkeforløp hjerneslag i Helsedirektoratet
14:53-15:07Tverrfaglig vurderingsskjema slagenhet - Pakkeforløp hjerneslag og flytskjemaer for videre forløp v/Bent Indredavikv/ Bent Indredavik
15:08-15:18Norsk hjerneslagsregister (NHR) oppdrag og bidrag i pakkeforløpetv/ Hild Fjærtoft, daglig leder Norsk hjerneslagsregister, førsteamanuensis PhD, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
15:19-15:24Resultatportal i NHR som utgangspunkt for forbedringsarbeidv/ Hild Fjærtoft
15:25-15:30Diagnosekoder og prosedyrer i pakkeforløp hjerneslagv/ Øystein Hebnes, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse
15:31-15:34Appell til spesialisthelsetjenestenv/ Bent Indredavik
15:35-15:40Avslutningv/ Bjørnar Alexander Andreassen

Først publisert: 21.02.2022 Sist faglig oppdatert: 21.03.2022 Se tidligere versjoner