Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølging og rehabilitering ved hjerneslag – implementeringstiltak og informasjon om pakkeforløpet (for den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Helsedirektoratet inviterer til to webinarer for ledere og medarbeidere om Pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering, et for spesialisthelsetjenesten og et for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Webinaret vil være tilgjengelig på opptak i etterkant, og link til opptaket vil da ligge her på denne siden.

  • 18. mars 2022
  • 09:30–11:20
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Om webinaret

Webinaret har som mål å gi tjenestene innsikt og inspirasjon til å implementere pakkeforløpet.

Alle pasienter med akutt hjerneslag, uavhengig av bosted, har rett til lik tilgang til Pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering. Det betyr et godt organisert forløp uten unødvendige forsinkelser, utviklet i tråd med beste kunnskap.

Implementeringstiltak og informasjon om pakkeforløpet har lenge vært etterlyst av tjenestene. I webinaret blir det gitt en innføring i pakkeforløpets innhold, verktøy og sjekklister, og hvorfor og hvordan tjenestene bør ta dette i bruk. 

I tillegg til dette webinaret for ledere og medarbeidere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, har vi også satt opp følgende webinar for ledere og medarbeidere i spesialisthelsetjenesten, mandag 21. mars kl. 14.00-15.30.

Program

09:30-09:35Velkommen og hva vi ønsker å oppnå med pakkeforløp hjerneslagv/ Bjørn Guldvog, helsedirektør
09:36-09:41Om implementeringsprosjektet pakkeforløp hjerneslag – oppfølging og rehabilitering (fase 2)v/Bjørnar Alexander Andreassen, fung. avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
09:42-10:02Pasientstemmen – intervju av Thoralf Bergersenv/Bjørnar Alexander Andreassen
10:03-10:18Hvorfor er det nødvendig med et pakkeforløp?v/Bent Indredavik, rådgiver pakkeforløp hjerneslag, prof. em. Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
10:19-10:27Status pakkeforløp hjerneslagv/ Liv Hege Kateraas, seniorrådgiver og prosjektleder retningslinjer/pakkeforløp hjerneslag i Helsedirektoratet
10:28-10:39Tverrfaglig vurderingsskjema slagenheten – pakkeforløp hjerneslagv/ Bent Indredavik
10:40-10:58

Implementering av pakkeforløpet i KHO. Introduksjon til flytskjemaene for kommunal rehabilitering og fastlegens oppgaver

v/ Inger Johansen PhD, tidligere fastlege, Avd. for allmennmedisin, UiO
10:59-11:05Innregistrering av målepunkt kommunal rehabilitering i KPR (IPLOS) (hva, hvordan,hvor og hvem)v/ Yvonne Solberg, seniorrådgiver Helsedirektoratet og Bjørnar Alexander Andreassen
11:06-11:13Resultatportal i Norsk hjerneslagsregister (NHR) som utgangspunkt for forbedringsarbeidv/Hild Fjærtoft, daglig leder Norsk hjerneslagsregister, førsteamanuensis PhD, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU
11:14-11:18Appell til kommunenev/ Inger Johansen
11:19-11:21Avslutningv/Bjørnar Alexander Andreassen

Først publisert: 21.02.2022 Sist faglig oppdatert: 18.03.2022 Se tidligere versjoner