Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Seniorpersonell i helsesektoren

Hvordan kan satsning på seniorer i helsesektoren bli en del av løsningen på helsepersonellutfordringene?

  • 23. mai 2023
  • 09:00–10:30
  • Gjennomført, se opptak
Konferanse
Webinar

Opptak

Om seminaret

Helsesektoren står overfor store utfordringer på grunn av den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning og færre i arbeidsfør alder. Dette utfordringsbildet har Helsepersonellkommisjonen rapport – Tid for handling, tydeliggjort.
Eldre arbeidstakere har viktig erfaring og kompetanse som har stor verdi for arbeidslivet og samfunnet. Dette gjelder også i helsesektoren. For å forhindre tidlig frafall og pensjonering er det viktig å ivareta helsepersonell i alle aldre og kjenne til motivasjonsfaktorer som får eldre personell til å bidra lenger arbeidslivet.

På seminaret vil Oslo Economics AS presentere rapporten som de har skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb?

Senter for seniorpolitikk vil også bidra med et utfyllende innlegg om hvordan vi kan utvikle gode senkarrierer i helse- og omsorgssektoren. 
 

Målgruppe

  • Ledere innen helse- og omsorg
  • Helse- og omsorgspersonell 
  • Beslutningstakere i kommuner, regioner og nasjonalt 
  • Personer som jobber med personellplanlegging i helsesektoren og andre sektorer
  • Arbeidslivsorganisasjoner 
  • Frivillige organisasjoner 
  • Andre interessert

Program

Velkommen v/Christin Marsh Ormhaug, Helsedirektoratet
Utfordringsbildet som Helsepersonellkommisjonen har trukket opp v/Erik Sirnes, Helsedirektoratet
Presentasjon av rapporten"Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb?" v/Christoffer Bugge, Oslo Economics
Kan vi utvikle gode seniorkarrierer i helse- og omsorgssektoren? v/Linda Hauge og Roger Moen, Senter for seniorpolitikk 
Helse og funksjon blant eldre i Norge – muliggjør det lengre yrkeskarrierer? v/Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet 
Panelsamtale ledet av Ingrid Køhler Knutsen, Helsedirektoratet

Først publisert: 14.04.2023 Sist faglig oppdatert: 14.04.2023 Se tidligere versjoner