Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Råd om rehabilitering etter covid-19 (webinar)

 • 11. mars 2021
 • 11:00–12:30
 • Webinar

Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonale råd om rehabilitering etter covid-19 11. mars 2021.

Tid og sted

 

Webinaret er gratis og åpent for alle.

Opptak og presentasjoner vil bli lagt ut på denne siden i etterkant.

Målgrupper

Fastleger, ansatte og ledere i spesialisthelsetjeneste, kommunale helse og omsorgstjenester og rehabiliteringsinstitusjoner som behandler covd-19-pasienter i rehabiliteringsforløpet.

Mål for webinaret

 • Deltakere skal være kjent med råd for rehabilitering av pasienter med covid-19
 • Deltakere skal være informert om tilgjengelig kunnskap for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for å gi pasienter og brukere et likeverdig rehabiliteringstilbud

Covid-19 er en ny sykdom, og det finnes derfor begrenset forskningsbasert kunnskap om rehabiliteringstiltak og -behov hos denne pasientgruppen. Rådene er derfor utarbeidet på basis av erfaring i relevante kliniske miljøer og pågående prosjekter, internasjonale kilder og forskning på antatt sammenlignbare tilstander

Behovet for rehabilitering er spesielt stort for de som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp, men rådene retter seg også til pasienter med vedvarende funksjonsproblemer etter mild eller moderat sykdom, som ikke har vært innlagt på sykehus.

Helsedirektoratet har utarbeidet rådene i samarbeid med brukere og klinikere fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Rådene er dynamiske og vil revideres fortløpende i lys av ny kunnskap om pasientgruppen.

Program

 • Bakgrunn og prosess for utvikling av rådene v/ Tone Bråthen, Seniorrådgiver, avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, Helsedirektoratet
 • Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 i spesialisthelsetjenesten v/ Gro E. Aasland, klinikksjef, klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold
 • Målinger og bruk av standardiserte funksjonsmål v/ Mari Klokkerud, enhetsleder, regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Sunnaas sykehus HF
 • Innspill og innsikt fra:
  • John Arnt Bryne som har gjennomgått covid-19-sykdom
  • Håvard Hagen Vika, fastlege i Drammen og praksiskonsulent i Vestre Viken
  • Elisabeth Mailand Samhandlingssykepleier på Sykehuset i Vestfold, Kysthospitalet

Møteleder: Kari Annette Os, Helsedirektoratet

Først publisert: 04.03.2021 Sist faglig oppdatert: 04.03.2021 Se tidligere versjoner