Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasientsikkerhetsdagen 2022: Trygg legemiddelbruk

Illustrajon

Illustrasjon

Feilmedisinering er en av de fem mest hyppige årsakene til pasientskade. Årets pasientsikkerhetsdag handler om trygg legemiddelbruk.

  • 19. september 2022
  • 13:00–15:00
  • Gjennomført
Webinar

Om webinaret

Globalt anslår OECD at pasientskader er den 14. største årsaken til den totale sykdomsbyrden og at feil legemiddelbruk er en av de vanligste årsakene. De indikerer at 30 til 70 prosent av alle pasientskader kunne vært forebygget. Også her hjemme er legemiddelrelaterte skader en av de hyppigste typen av pasientskader i sykehus. En nyere studie viser til at hver femte innleggelse i akuttmottaket i 2019 kunne knyttes til legemiddelbruk.

I dette webinaret dykker vi dypere ned i noen av hovedtemaene innenfor trygg legemiddelbruk:

  • Risikosituasjoner 
  • Polyfarmasi
  • Tjeneste/omsorgsovergang

Webinaret gir informasjon om tiltak og verktøy som kan bidra til å redusere legemiddelfeil i helsetjenesten.

Målgruppe

  • Helsepersonell med ansvar for legemidelhåndtering
  • Ledere med systemrettet arbeid lokalt

Overordnet program

Velkommen
Hvorfor er trygg legemiddelbruk valgt som årets tema for den internasjonale pasientsikkerhetsdagen?
Hva slags problemer står vi ovenfor? Vi ser nærmere på risikosituasjoner, polyfarmasi og tjeneste/omsorgsovergang.
Hvordan bygger vi systemer som legger til rette for trygg legemiddelbruk?
Samtale om den digitale fremtiden – hvordan kan den teknologiske utviklingen avlaste risikosituasjonene?

 

Detaljert program ligger på nettsidene til I trygge hender 24/7

Først publisert: 28.06.2022 Sist faglig oppdatert: 28.06.2022 Se tidligere versjoner

Kontakt