Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Øve på TISK: webinar 2

(Avsluttet)

Sted: Webinar

Video og presentasjoner

Video og presentasjoner fra webinaret finner du her.

Om webinaret

Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Oslo Viken inviterer kommuner og ansatte hos Fylkesmannen til webinar om å øve på TISK (testing, isolering, smitteoppsporing, karantenering)

Dette er andre webinar i en rekke på fem i webinarserien "Øve på TISK". Se opptak fra det første webinaret

Tid og sted

 • Tid: 8. oktober 2020, kl 10.00 - 11.30
 • Link til webinaret
 • Vi anbefaler å se sendingen fra pc/mac og med Chrome som nettleser
 • Opptak av webinaret vil bli publisert i etterkant
 • Påmelding til webinaret
 • Vi vil gjerne at alle som ønsker å delta melder seg på i forkant, slik at vi får distribuert et evalueringsskjema til deltakerne. Webinaret er åpent og lenken direkte til webinaret kan benyttes uavhengig av om man er påmeldt eller ikke.

Målgruppe

Ansatte hos Fylkesmannen og i kommunene med ansvar for beredskap, opplæring, planlegging, gjennomføring og evaluering knyttet til tiltakene i TISK-strategien (testing-isolering-smitteoppsporing-karantenering).

Hensikt

Hensikten med webinarrekken er å gi deltakerne innsikt og kjennskap til TISK-strategien, kunnskap om hvordan øvelser benyttes som virkemiddel i arbeidet med tiltakene i TISK og innsikt i andre kommuners og fylkesmenns erfaringer med øvelser

Temaer

 • Diskusjonsøvelser og rollen til lokal øvingsleder
 • Smittesporing og aktuelle case for øving
 • Erfaringsdeling fra kommuner og fylker

Læringsmål for webinar 2

 • Deltakere fra kommunen har:
  • innsikt og kjennskap til bruk av diskusjonsøvelser (tabletop-øvelser) for å kunne planlegge og gjennomføre øvelser lokalt
  • innsikt og kjennskap til den lokale øvingslederrollen for å kunne rekruttere og videreutvikle denne kompetansen lokalt
 • Deltakere fra Fylkesmannsembetene har:
  • innsikt og kjennskap til bruk av diskusjonsøvelser (tabletop-øvelser) for å bistå og følge opp kommunene i planlegging og gjennomføring av øvelser lokalt 
  • innsikt og kjennskap til den lokale øvingslederrollen for å bistå og følge opp kommunene med å rekruttere og videreutvikle denne kompetansen lokalt
 • Alle deltakere har innsikt og kjennskap til smittesporingsprosessen, tilgjengelige opplæringsressurser for smittejegere og case til bruk i lokale øvelser

Program

 • Møteleder: Heidi Stien, Helsedirektoratet
 • Åpning og innledning: Helsedirektoratet
 • Diskusjonsøvelser og rollen til lokal øvingsleder - Mathias Johnsen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Innlegg fra helsedirektør Bjørn Guldvog
 • Smittesporing og aktuelle case for øving - Emily McDonald, Folkehelseinstituttet
 • Erfaringer fra utbruddshåndtering i Moss kommune - Nina Urstad Christensen, Moss kommune

Anbefalt materiale til forberedelse og etterarbeid

Webinarrekke

Dette er andre webinar i en rekke på fem i webinarserien "Øve på TISK". Datoene er 10. september, 8. oktober, 5. november, 3. desember og 7. januar.

Først publisert: 07.10.2020 Sist faglig oppdatert: 12.10.2020 Se tidligere versjoner