Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nyheter i revidert nasjonal faglig retningslinje om kols

  • 18. februar 2022
  • 11:30–12:00
  • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Om webinaret

Revisjonen av nasjonal faglige retningslinje for kols inngår i det nasjonale arbeidet med å redusere for tidlig død av kroniske folkesykdommer. Vi ønsker å gi informasjon om vesentlige endringer i diagnostisering og behandling av pasienter med kols og svare på spørsmål i tilknytning til retningslinjen.

Bakgrunn

Retningslinjen ble først utgitt i 2012, og da i PDF-format på vel 170 sider. Revisjonen er i digitalt format med mål om bedre og raskere tilgjengelighet av retningslinjen i en travel hverdag for fastlegene.

Økt årvåkenhet ovenfor pasienter med symptomer på kols, økt bruk av lungefunksjonsmålinger og kunnskap om tolking av disse i primærhelsetjenesten, kan bidra til å rette opp dagens under- og feildiagnostisering av kols. Ved god kvalitet på oppfølging av pasienter med kols vil det være mulig å forebygge for tidlig død av sykdommen.

Program

Webinarleder: Svein H. Henrichsen (Helsedirektoratet)

Program Tid
Kort om retningslinjen v/ Svein H. Henrichsen 11:30 - 11:35
Hva er nytt i retningslinjen som er viktig for fastlegen? v/Anders Østrem, fastlege Gransdalen Legesenter/Helsedirektoratet 11:35 - 11:45
Still spørsmål og gi innspill via slido 11:45 - 12:00

Mulighet for å sende spørsmål og kommentarer via slido (kode: 446832) i løpet av webinaret og frem til kl. 13:00. Veiledning om slido fås på møtet. Spørsmål og svar publiseres på denne siden i etterkant av webinaret.

Først publisert: 15.02.2022 Sist faglig oppdatert: 18.02.2022 Se tidligere versjoner