Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

 • 3. mars 2021
 • 12:00–13:00
 • Digitalt
 • Gjennomført

Helsedirektoratet inviterte kommuner og statsforvaltere til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende onsdag 3. mars kl 12.00 - 13.00. Kommuneleger ble spesielt oppfordret til å delta.

Opptak og presentasjoner

Presentasjoner

Program

 • Velkommen ved møteleder Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør kommunale helsetjenester i Helsedirektoratet
 • Dette er Nasjonalt kontrollsenter for innreisende ved Hilde Syvulstad, Helsedirektoratet 
 • Slik jobber kontrollsenteret ved Kristin Noer, Helfo
 • Slik blir løsningen for rapportering ved Marianne Engh Pettersen, Helfo
 • Spørsmålsrunde

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende (National centre for control of travelers to Norway) skal veilede om og etter hvert kontrollere at reisende til Norge etterlever test- og karantenereglene.

Reisende til Norge med karanteneplikt og som har fylt ut innreiseregistreringsskjema vil kunne bli kontaktet på SMS og eventuelt telefon av Nasjonalt kontrollsenter for innreisende.

Hensikten med kontrollsenteret er å redusere smitte inn til landet. Kontrollsenteret skal bistå kommunene med å følge opp de innreisende.

 • Kontrollsenteret vil i første fase veilede innreisende i karantene om test- og karantenebestemmelsene.
 • I fase to skal kontrollsenteret utvides med rapportering til kommunelegen og Arbeidstilsynet. Hvis det under samtalen med den innreisende kommer frem mistanke om brudd på karantenebestemmelsene, rapporteres dette videre slik at kommunene og Arbeidstilsynet kan følge opp lokalt.
 • I fase tre vil kontrollsenteret få tilgang til testresultatene i MSIS labdatabase. Veiledning av den enkelte innreisende, vil da bli enda mer målrettet. Hensikten med å opprette et nasjonalt kontrollsenter er å avlaste kommunelegene med å følge opp innreisende til Norge.

Les mer om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

Kontaktpersoner

Kontaktperson i Helsedirektoratet: Seniorrådgiver Hilde Skyvulstad​​​​​​​

Først publisert: 24.02.2021 Sist faglig oppdatert: 09.03.2021 Se tidligere versjoner