Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige anbefalinger om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse

  • 27. august 2021
  • 12:00–13:30

Opptak av webinaret

Om webinaret

Helsedirektoratet inviterer til webinar om brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse fredag 27. august.

Hva er utfordringsbildet? Hva kan manglende brukermedvirkning føre til?

Helsedirektoratet er i gang med å lage nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning innenfor rus og psykisk helse.

Webinaret er startskuddet for dette arbeidet, og vi ønsker å ha dere med oss fra starten av.

Gi oss innspill på Slido

Vi vil gjerne høre fra dere. Gå inn på www.slido.com Tast inn kode 918993. Du kan gi innspill frem til 13. september 2021.

Tid og sted

  • Webinaret ble avholdt 27. august 2021.

Program

12.00 Velkommen Line Eikenes Langsholt Seniorrådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet
12.05 Brukermedvirkning som premiss for Pasientens helsetjeneste Anne Grethe Erlandsen Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
12.15 Nasjonale anbefalinger for brukermedvirkning - vi gleder oss til samarbeidet. Bjørn Guldvog Helsedirektør, Helsedirektoratet
12.30 Hvorfor mener jeg vi trenger faglige råd og anbefalinger om brukermedvirkning? Tommy Sjåfjell Ekstern fagansvarlig i Helsedirektoratet, og brukerrepresentant for A-larm
12.40 Hvilken betydning har det om vi ikke lykkes med brukermedvirkning i pakkeforløpene? Lars Lien Leder, Norsk psykiatrisk forening
12.55 Brukerrepresentasjon - systematisk og logisk, eller tilfeldig og ulogisk? Marius Sjømæling Generalsekretær, Barn av rusmisbrukere (BAR)
13.05 Trengs det faglige råd og anbefalinger om brukermedvirkning? Sett fra et kompetansesenters ståsted Anne-Cathrine Utsigt Virksomhetsleder KoRus Sør, Blå Kors Borgestadklinikken
13.20 Brukermedvirkning - hvor trykker skoen i kommunene Ellen Hoxmark Leder, Napha
13.30 Nasjonale anbefalinger Line Eikenes Langsholt Seniorrådgiver i brukermedvirkning, Helsedirektoratet

 

Velkommen!

Først publisert: 19.08.2021 Sist faglig oppdatert: 19.08.2021 Se tidligere versjoner