Lederforum for kontrollkommisjoner (webinar)

20. mai 2021

Sted: Webinar

Tema: Tvang i psykisk helsevern

Dato/tidspunkt: 20. mai kl 10.00 – 13.00

Helsedirektoratet arrangerer årlig en samling for lederne av kontrollkommisjonene. Av smittevernhensyn skjer dette i år som et webinar. Se program nedenfor.

Programmet kan i år være av interesse også for kontrollkommisjonenes øvrige medlemmer, og for andre som jobber med regelverket knyttet til tvang i psykisk helsevern. 

Det er ingen påmelding eller antallsbegrensning.

Se webinar

Se webinaret her 20. mai kl 10 (vimeo.com)

Presentasjoner og stream/opptak blir lagt ut etter webinaret og vil være tilgjengelig i seks måneder.

Program

10.00 – 10.30    Velkommen – nytt fra Helsedirektoratet
v/ fung. avdelingsdirektør Vårin Hellevik, Helsedirektoratet
10.30 – 11.00 Bruk av tvungent psykisk helsevern ved alvorlige spiseforstyrrelser
v/ psykiater Sigrid Bjørnelv
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.30 Spørsmål fra "salen" til Sigrid
11.30 – 12.00 Prinsipp for vurdering av samtykkekompetanse. Innlegg basert på artikkel med samme navn i Lov og Rett 2021 utg. 1
v/ professor Bjørn Henning Østenstad, UiB
12.00 – 12.10 Kommentar fra Helsedirektoratet
v/ seniorrådgiver/ advokat Trine Grøslie Stavn, Helsedirektoratet
12.10 – 12.20 Pause
12.20 – 12.40 Konsekvenser av samtykkekompetanse-vilkåret i psykisk helsevernloven
v/ professor em. Georg Høyer, UiT
12.40 – 13.00 Spørsmål fra "salen" til Bjørn Henning, Trine og Georg

Først publisert: 03.05.2021