Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lansering av nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer til lansering av utvidet nasjonalt forløp for barnevern - kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus hos barn i barnevernet.

  • 16. februar 2023
  • 12:00–13:00
  • Webinar
  • Gjennomført, se opptak

Opptak

Opptak av webinaret er nå tilgjengelig. Klikk på linken for se opptaket: https://bcove.video/3YHB1nu

Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge i barnevernet

Målet med det nasjonale forløpet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for helse- og rusproblemer, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet. 

Forløpet beskriver hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunen, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan samarbeide for å gi barn og unge i barnevernet et godt og helhetlig tjenestetilbud.

Program 

  • Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og direktør Hege Nilssen i Bufdir ønsker velkommen. 
  • Barneombud Inga Bejer Engh leder en samtale med barne- og familieminister Kjersti Toppe og helseminister Ingvild Kjerkol. 
  • Prosjektlederne Jørgen Blom i Helsedirektoratet og Kjersti Gautvik i Bufdir forteller mer om hva forløpet består av og implementering av det. 
  • Sarpsborg kommune deler erfaringer med å jobbe med forløpet i kommunen. 

Nasjonalt forløp for barnevern

Barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. Nå lanseres et nasjonalt forløp som skal gi nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak i barnevernet.

Målet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for sine eventuelle psykiske vansker, somatiske og seksuelle helseproblemer, tannhelseproblemer og rusmiddelproblemer, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet.

Nasjonalt forløp: Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus

Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge i barnevernet (nyhetssak 6. februar)

Først publisert: 24.01.2023 Sist faglig oppdatert: 16.02.2023 Se tidligere versjoner