Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lansering av nasjonal livskvalitetsundersøkelse 2021

02. november 2021

Sted: Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 på Storo i Oslo

Obs
Påmeldingsfrist 28. oktober

Hvordan er livskvaliteten i den norske befolkningen ett år etter at samfunnet stengte ned som følge av pandemien? Hvordan fordeler livskvaliteten seg mellom ulike grupper i samfunnet? Og hvordan kan kunnskap om livskvalitet anvendes i samfunns- og politikkutviklingen i Norge?

Dette er noen av spørsmålene som belyses når Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå (SSB) inviterer til lansering av rapporten fra nasjonal livskvalitetsundersøkelse tirsdag 2. november kl. 13.

Det er andre gang SSB har gjennomført en nasjonal livskvalitetsundersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Undersøkelsen ble gjennomført i mars i år, ett år etter den første.

Under lanseringen av rapporten vil resultatene fra undersøkelsen presenteres, og vi vil få innblikk i hvordan kunnskap om livskvalitet kan være nyttig på tvers av ulike samfunnssektorer og forvaltningsnivåer. Vi kommer også til å høre om hvordan andre land jobber for at livskvalitet skal bli et supplerende mål på samfunnsutviklingen, og hvordan utvikling av en nasjonal livskvalitetsstrategi kan hjelpe oss på veien til å oppnå dette i Norge.

Lanseringen finner sted i Helsedirektoratets lokaler på Storo i Oslo, og deltakere inviteres til å delta fysisk. Meld deg på her

Tid og sted

 • Tirsdag 2. november 2021, kl. 13-14.30. Lanseringen foregår i Helsedirektoratets lokaler i Vitaminveien 4 på Storo i Oslo, og deltakere inviteres til å delta fysisk på arrangementet. Deltakelse er gratis. Påmeldingsfrist er 28. oktober. Meld deg på for å delta fysisk
 • Det blir registrering fra kl. 12, og lett lunsj serveres. Det blir kaffe og mingling etter programslutt for de som ønsker å delta på det.
 • Arrangementet blir også streamet. Du behøver ikke å melde deg på dersom du ønsker å følge lanseringen digitalt. Lenke til streamingen publiseres her kort tid før lanseringen.

Målgruppe

Ansatte i forvaltning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, FoU-miljøer, frivillig og ideell sektor, og andre interesserte.

Program

Tentativt program – oppdateres fortløpende:

12.00  Lett lunsj og registrering

13.00 Velkommen til lansering!  

Direktører Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet, og Geir Axelsen, SSB

Presentasjon av hovedfunn fra undersøkelsen
Elisabeth Rønning og Kristina Støren Strand, SSB

Kommentarer til hovedfunn
Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

"Wellbeing economy": erfaringer fra Skottland og det internasjonale partnerskapet Wellbeing Economy Governments (WEGo)
Gary Gillespie, Chief Economist i Skottland

Mot en nasjonal livskvalitetsstrategi
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

Hvordan kan kunnskap om livskvalitet prege samfunnsutviklingen på nasjonalt og lokalt nivå?
Julie Johnsen, seniorrådgiver i Finansdepartementet
Ståle Ruud, økonomisjef i Indre Østfold kommune

Avsluttende betraktninger om livskvalitet og velferd i Norge
Harald Eia, sosiolog, komiker og programleder

14.30 Slutt på dagens program

14.30 Kaffe og mingling for de som ønsker!

Meld også interesse for arrangementet på Facebook

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Heidi.Marie.Nilsen@helsedir.no

Om undersøkelsen

SSB har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en nasjonal befolkningsundersøkelse om livskvalitet for andre år på rad. Begge undersøkelser er blitt gjennomført i mars. Undersøkelsen baseres på spørsmålsbatteriet som ble lansert i rapporten "Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem" fra 2018, samt utredningsarbeidet "Gode liv i Norge" fra 2016.

Undersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse, og et representativt utvalg på 40.000 personer i befolkningen over 18 år ble invitert til å delta.

Utover spørsmål om tilfredshet med livet som mål på livskvalitet, inneholder også undersøkelsen spørsmål om:

 • fysisk og psykisk helse
 • diskrimineringserfaringer
 • verdier
 • sivil status og familiesituasjon
 • sosial kontakt og venner
 • arbeids- og studiemiljø
 • økonomi
 • bolig og nærmiljø
 • hverdag og fritid
 • tillit til offentlige myndigheter og det politiske systemet

Rapporten fra fjorårets undersøkelse finnes her: Livskvalitet i Norge 2020 - SSB.

Først publisert: 30.09.2021 Sist faglig oppdatert: 30.09.2021 Se tidligere versjoner