Kurs i tobakksavvenning

(Avsluttet)

Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0485 Oslo

Om kurset

Dette er en fagdag om tobakk, tobakksavvenning og helse. Materiell og samtaleverktøy utviklet for veiledning i snus- og røykeslutt på frisklivssentralen vil bli presentert. En veileder fra praksisfeltet/frisklivssentral kommer og deler sine erfaringer.

Målgruppe

Ansatte i frisklivssentraler. Kurset vil også være relevant for annet helsepersonell som skal tilby hjelp til tobakksavvenning.

 Praktisk informasjon

Kurset holdes 30. oktober kl.10-16.

 

Det er en fordel om du har erfaring med samtalemetoden motiverende intervju (MI) siden denne er grunnleggende i arbeidet med tobakksavvenning. Det blir ikke opplæring i metoden på kursdagen. På helsedirektoratet.no kan du lese mer om MI, og finne praktiske øvelser som kan være til hjelp for å lære teknikkene. Grunnopplæring i MI tilbys av De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus). Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.  

Helsedirektoratet dekker kurset for deltakerne, men ikke utgifter til reise og ev. overnatting. Det vil bli servert lunsj, pausemat og kaffe/te.

Det er begrenset med plasser. Ansatte ved frisklivssentraler vil ha førsteprioritet. Øvre grense for påmelding/deltakelse er 2 ansatte per arbeidssted.

Kontakt

Kontaktperson: Anna Naume Solem

anna.naume.solem@helsedir.no

Først publisert: 30.08.2019