Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kurs i tobakksavvenning

Røykeslutt Lev

Røykeslutt Lev

Kurset vil gi grunnleggende kompetanse i tobakk og helseskader, tobakksavvenning og hvordan veilede i snus- og røykeslutt.

  • 8. juni 2022
  • 10:00–14:15
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner
Kurs
Webinar

Opptak

Presentasjoner

Målgruppe

Ansatte i frisklivssentraler.
Kurset vil også være relevant for annet helsepersonell som skal tilby hjelp til tobakksavvenning.

Praktisk informasjon

Det er en fordel om du har erfaring med samtalemetoden motiverende intervju (MI) siden denne er grunnleggende for veiledning i snus- og røykeslutt. Det blir ikke opplæring i metoden på kurset. På helsedirektoratet.no kan du lese mer om MI og finne praktiske øvelser som kan være til hjelp for å lære teknikkene. Se gjerne filmen "Introduksjon til motiverende intervju for helsepersonell". Helsedirektoratet har i tillegg produsert fire episoder podcast om MI.

Grunnopplæring i MI tilbys av De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus).
Enkelte universiteter og høgskoler tilbyr mer omfattende MI-utdanning.

Maler for kurs kan finnes på våre sider om snus- og røykeslutt i frisklivssentraler.

Tidspunkt Foredrag Foredragsholder
10:00 Velkommen og praktisk informasjon Helsedirektoratet
10:10

Tobakk, tobakkavvenning og helse

  • Helseskader ved bruk av tobakk
  • Nikotinavhengighet og nikotinabstinens
  • Legemidler ved røykeslutt 

Astrid Nylenna, Helsedirektoratet 

11:00 Pause  
11:10 Gruppeveiledning/kurs Finn Markussen, Frisklivssentralen i Bergen kommune
12:00 Lunsj  
12:30 Individuell veiledning

Gunhild Fretland Rieck, Anne Gladhus Bjørnstad og Liv Berit Hæg, Frisklivssentralen Drammen kommune

13:00 Rekruttering av fremmedspråklige og bruk av tolk Gunhild Fretland Rieck og Liv Berit Hæg, Frisklivssentralen Drammen kommune
13:30 Pause  
13:40 Kampanjer, PR og kontakt med lokalmedia

Live Askim Hansen, Helsedirektoratet

14:00 Pilotprosjekt i Vestre Viken – gratis hjelp til røykeslutt  Anna Naume Solem, Helsedirektoratet
14:15 Takk for i dag!  

Kontakt

Først publisert: 10.05.2022 Sist faglig oppdatert: 10.05.2022 Se tidligere versjoner