Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjonsmøte om EU4Health

Helsedirektoratet inviterer til informasjonsmøte om EUs helseprogram EU4Health. Her vil du få informasjon om arbeidsprogrammet for 2022, hvilke muligheter som finnes for Norge gjennom programmet, og hvordan du som søker kan gå frem for å søke om midler.

 • 9. februar 2022
 • 12:00–13:30
 • Webinar
 • Gjennomført, se opptak
Webinar

Opptak

Bakgrunn

EU4Health er et bredt helseprogram der målene er å bedre helsen i befolkningen og beskytte befolkningen mot grensekryssende helsetrusler.

Programmet gjennomføres ved at EU bidrar til å finansiere og legge til rette for utviklingstiltak, prosjekter og samarbeid mellom land i Europa. Norske fagmiljøer og andre interessenter kan søke om midler på lik linje med aktører i EU-land.

EU4Health har fire innsatsområder: helseberedskap, sykdomsforebygging, helsesystemer og digitalisering. I tillegg er kreft et tverrgående tema.

Om infomøtet

9. februar inviterer vi aktuelle søkere til et informasjonsmøte der vi vil dele informasjon om programmet, utlysninger og hvordan gå fram for å søke på midler.

Infomøtet er åpent og gratis for alle som ønsker å delta.

Tid og sted

 • Onsdag 9. februar kl. 12:00-13:30
 • Infomøtet vil strømmes via denne lenken

Målgruppe

Infomøtet vil være relevant for aktuelle søkere til prosjektmidler fra EU4Health. Aktuelle søkere kan være helseforetak, nasjonale og lokale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, privat næringsliv, frivillige organisasjoner, ideelle foretak og etablerte folkehelsenettverk.

Foreløpig program

 • Velkommen v/ Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet
 • EU4Health 2021-2027 – a vision for a healthier European Union v/ The European Commission's Directorate-General for Health and Food Safety (DG Sante)
 • EU4Health Work Programme 2022 v/ The European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
 • Hvilke muligheter har Norge gjennom programmet?
  • Eksempler fra områdene ikke-smittsomme sykdommer, kreft og e-helse
 • Hvordan delta i EU4Health?

Les mer på Helsedirektoratets side for EU4Health.

Først publisert: 27.01.2022 Sist faglig oppdatert: 01.02.2022 Se tidligere versjoner