Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon om nye tilskuddsordninger for allmennlegetjenesten

Bilde av tre personer. To kvinner i legefrakk, på hver sin side av mann med lyseblå skjorte og slips. Bildet er tatt med en trapp i bakgrunnen.

Velkommen til webinar som skal hjelpe kommunene med å bruke tilskuddsordningene 'Nasjonal ALIS og veiledning' og 'Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner' riktig. Det blir gjennomgang av begge tilskuddsordningene.

  • 27. april 2022
  • 13:00–13:45
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner
Webinar

Opptak

Her kan du se opptak av webinaret:

Presentasjoner

Begge tilskuddsordningene ble utlyst i mars og er del av arbeidet med å styrke og stabilisere allmennlegetjenesten, nasjonalt. Som støtte til kommuner som ønsker å søke på ett av eller begge disse tilskuddene arrangerte vi webinar onsdag 22. april. Vi håper opptaket og presentasjonene er til hjelp. 

Program

  • Velkommen – kort innledning
  • Kort gjennomgang av 'Ny nasjonal ALIS og veiledning'
  • Kort gjennomgang av 'Styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner'
  • Spørsmål og svar 

Om nasjonal ALIS og veiledning

Målet med tilskuddsordningen er å få flere leger til å starte opp med og fullføre spesialisering i allmennmedisin. Tilskuddet søkes om og utbetales etterskuddsvis.

Tilskuddsordningen skal bidra til å dekke kommunenes merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale. Ordningen dekker også  kommunenes utgifter til forskriftsfestet veiledning til leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke velger å inngå en ALIS-avtale.

Les mer om tilskuddet her

Om styrking av legevakttjenesten i distriktskommuner

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til bedre rekruttering og redusert vaktbelastning i kommunens legevaktordning i kommuner med særlige rekrutteringsutfordringer. Alle kommuner i sentralitetsklasse 6 (SSB) med befolkningstall < 5000 kan søke tilskuddet.

Les mer om tilskuddet her

Først publisert: 06.04.2022 Sist faglig oppdatert: 06.04.2022 Se tidligere versjoner