Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helseutfordringer blant ukrainske flyktninger og helserettigheter

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til webinar om helseutfordringer og helserettigheter for flyktninger fra Ukraina til norske kommuner.

  • 24. mars 2022
  • 13:00–14:15
  • Gjennomført, se opptak og presentasjoner
Webinar

Opptak

Presentasjoner

Om webinaret

Webinaret er den første i rekken med formål om bistå kommunene og andre som møter flyktningene fra Ukraina.

Mål for webinaret:

  • Forberede kommunene på anbefalte helseundersøkelser og å gi helsetjenester til flyktningene
  • Gi kommunene og frivillige organisasjoner kunnskap om helserettigheter og helsetjenester til flyktninger fra Ukraina

Tid og sted

Webinar 2: Tema: Barn og unge - oppfølging av flyktningene og deres familie

Tidspunkt: Torsdag 31.mars kl 12:30-13:30 - det blir gjort opptak av dette webinaret og lagt ut i etterkant.

Påmelding

Dette webinaret krever ingen påmelding.

Målgruppe

  • ansatte som tar imot og følger opp flyktninger
  • ansatte som yter eller gir informasjon om helsetjenester i kommunen
  • webinaret kan også passe for organisasjoner og ressurspersoner som gir bistand og informasjon til flyktningene

Program

Tema Ansvarlig
Velkommen Le Hang Duong, Helsedirektoratet
Helsemyndighetenes rolle Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
IMDis rolle og bosetting med offentlig hjelp Katrine Vidme Tronstad, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Hvilke helseutfordringer kan flyktningene fra Ukraina ha? Bernadette Kumar, Folkehelseinstituttet
Hva er deres informasjonsbehov og hvordan tilrettelegge for god kommunikasjon? Tetyana Tkachenko, Folkehelseinstituttet
Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Øyvind Giæver, Helsedirektoratet
Eksempel fra kommune Oslo kommune
Spørsmål og svar

Le Hang Duong, Helsedirektoratet

Øvrige deltakere

Avslutning Le Hang Duong, Helsedirektoratet

 

Still gjerne spørsmål før eller underveis via Slido
Slidokode: 582665

Kontaktperson

Le Hang Duong; le.hang.thi.duong@helsedir.no

Kommunikasjonsrådgiver, Helsedirektoratet

 

Først publisert: 22.03.2022 Sist faglig oppdatert: 22.03.2022 Se tidligere versjoner