Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fagseminar aldersvennlige rurale samfunn (webinar)

(Avsluttet)

Bakgrunn

Mange kommuner, spesielt distriktskommuner, vil oppleve en endring i alderssammensetningen med flere eldre og færre unge - og denne utviklingen forventes å øke i årene fremover. Hvilke utfordringer og muligheter vil kommunene stå overfor i møte med en aldrende befolkning i små kommuner og i utkantkommuner? Hvilke forventninger har innbyggerne der til det å bli gammel i kommunen de bor i?

Helsedirektoratet har fått gjennomført flere forskningsoppdrag som en del av oppfølgingen av Regjerningens strategi for et aldersvennlig samfunn – flere år flere muligheter

I første halvdel av  seminaret vil tre av disse prosjektene bli presentert. I andre halvdel av seminaret vil vi presentere noen andre aktuelle prosjekter som også berører aldring i distriktene

Fagseminaret arrangeres av Helsedirektoratet i samarbeid med Nordlandsforskning og er lokalisert til Bodø.

Opptak fra fagseminar 16. juni

 

Program

11:00 VELKOMMEN
v/ Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune og Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet

11:15 INNLEDNING

  • Arbeidet for et Aldersvennlig Norge v/ Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær Helse og omsorgsdepartementet
  • Demografiutvalgets rapport Det handler om Norge v/Victor Norman, utvalgsleder

FORSKNINGSPROSJEKTER

11:45 Et godt sted å bli gammel - En studie av aldring i rurale kommuner, v/Trond Bliksvær, Nordlandsforskning

12:20 PAUSE

12:35 Aldring i samiske befolkningsområder, v/Jorid S. Anderssen, Universitet i Tromsø/Trude Karine Gjernes, Nord Universitet 

13:10 Aktiv og sunn aldring i koronaens tid, v/Therese Andrews, Nordlandsforskning

13:45 Forberedt kommentar fra Adelheid Buschmann Kristiansen, kommunedirektør Meløy kommune

14:00  PAUSE

14:15 Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? v/Helga Eggebø, Nordlandsforskning

14:35 Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene v/Trude Risnes Distriktssenteret og Birger Jensen, Husbanken

14:55 Partnerskap for radikal innovasjon - Den demografiske utviklingen v/ Therese Sivertsen, Kommunenes Sentralforbund KS

15:15 Avsluttende kommentarer fra Ingrid Køhler Knutsen, Senter for et Aldersvennlig Norge

15:30 SLUTT

Først publisert: 11.05.2021 Sist faglig oppdatert: 15.06.2021 Se tidligere versjoner