Fagdag Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR – IPLOS) 2020 (webinar)

Helsedirektoratet inviterer til webinar 30. november om Kommunalt pasient- og brukerregister (IPLOS) med fokus på noen utvalgte tema og bruk av data fra registeret. 

Tid og sted

  • 30. november kl. 12.00 – 14.00
  • Seminaret streames. Lenke kommer
  • Seminaret er gratis, men krever påmelding. Lenke til påmelding 
  • Helsedirektoratet vil publisere opptak i etterkant

Målgruppe

Helsepersonell som jobber med tjenester som skal rapporteres til KPR (IPLOS), ledere i helse- og omsorgstjenesten, KPR-IPLOS kontaktpersoner og andre interesserte.

Felles ansvar for gode data

Helsedirektoratet og kommunene har et felles ansvar for gode data inn i Kommunalt Pasient- og brukerregister.

Webinaret byr på innlegg om blant annet: Nytteverdi og bruk av innrapporterte data, rapportering av velferdsteknologi og, rehabilitering og habilitering, ny e-læring for registering av funksjonsvurdering.

  • Hvordan kan data brukes og hva brukes de til?
  • Hvordan kan opplysningene forbedre tjenestene?
  • Hva slags behov har vi for data om velferdsteknologi og rehabilitering og habilitering?
  • Praktiske eksempler på registrering

Program

12.00 - 12.15 Velkommen og innledning 
v/ seksjonssjef Tove Brekken og seniorrådgiver Mette Grimeland

12.15 – 12.25  Presentasjon av ny e-læring
v/seniorrådgiver Yvonne Solberg

12.25 - 12.40  Gjennomgang av noen utvalgte opplysninger 
v/ Mette Grimeland og Yvonne Solberg

12.40 - 12.55 Velferdsteknologi 
v/prosjektleder Bjørnar Alexander Andreassen

12.55 – 13.15 Bedre registrering av rehabilitering, habilitering og koordinering 
v/seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes

13.15 – 13.30  Bruk av data til planlegging, styring og kvalitetsforbedring fra et kommunalt  perspektiv 
v/ Guri Lyngstad, Stjørdal kommune og Liv Eriksen Villeneuve, Bjørnafjorden

13.30 – 13.45 KPR-IPLOS på en to tre - styringsdata 
v/seniorrådgiver Iryna Antonova

13.45 – 14.00 Status og planer 
v/ Mette Grimeland

 

Velkommen!

Først publisert: 19.11.2020 Sist faglig oppdatert: 19.11.2020