Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brukermedvirkning innen rus og psykisk helse

Interkommunale samarbeid bidreg til betre oppfylging. Foto: Mostphotos

Vi ønsker å få innspill fra dere som har egne erfaringer som pasient, bruker eller pårørende – eller som jobber innen rus og psykisk helse.

  • 17. november 2022
  • 17:00–20:00
  • Digitalt
  • Gjennomført
Webinar

Derfor inviterer vi til et digitalt innspillsmøte/rådslag der temaet er bruker- og pårørendemedvirkning innen psykisk helse og rus.

Innspillene skal ses i sammenheng med at det nå pågår et prosjekt hvor det skal lages nasjonale anbefalinger på dette feltet.

Følgende tema står på agendaen:

  • Hvilke rammebetingelser må være på plass for god bruker- og pårørendemedvirkning?
  • Hva er mest utfordrende for god bruker- og pårørendemedvirkning?
  • Har dere eksempler på verktøy og tiltak som fremmer bruker- og pårørendemedvirkning?

Mye av innspillsmøtet foregår i digitale grupper.

Les mer: Nye faglige råd for brukermedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet – informasjon om prosjektet - Helsedirektoratet

Først publisert: 26.10.2022 Sist faglig oppdatert: 26.10.2022 Se tidligere versjoner