Barn som pårørende

17. mars

Sted: Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 21

Obs
Påmeldingsfrist 20. januar

Om konferansen

Konferansen handler om barn som pårørende, og om hvordan ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan bidra til at barna blir fulgt opp.

  • Hvordan kan vi unngå at barna blir glemt når familiesituasjonen er preget av alvorlig sykdom eller avhengighet?
  • Hvilken kunnskap og kompetanse må vi ha og hvordan kan vi få på plass gode rutiner og systemer for å ivareta barna?
  • Hvordan kan vi få til at arbeid med barn som pårørende blir en naturlig del av helsehjelpen til den voksne pasienten?

Konferansen er gratis.

Målgruppe

Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Program og påmelding

Det er totalt 300 plasser. Flere fra samme kommune oppfordres til å melde seg på sammen.

Kontaktpersoner

Sidsel Birgitte Hveberg, Berg Hansen, mobil 913 68 865

Elisabeth Rø Lund, BarnsBeste, mobil 916 99 879

Først publisert: 07.11.2019