Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Palliasjon til barn og unge

Revidert retningslinje for palliasjon til barn og unge er nå på høring.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. oktober 2024

Høringsutkast

Se høringsutkast til revidert retningslinje Palliasjon til barn og unge.

Bakgrunn

Helsedirektoratet inviterer til høring på utkast til revidert retningslinje Palliasjon til barn og unge. 

Dagens retningslinje Palliasjon til barn og unge ble utgitt i 2016. Helsedirektoratet besluttet i 2022 å revidere retningslinjen.  

Revisjonen skal bidra til god beslutningsstøtte for tjenestene, og den er strukturelt tilpasset Helsedirektoratets digitale publiseringsløsning. 

Endringene er basert på oppdatert kunnskapsgrunnlag, og antallet hovedanbefalinger er redusert. Flere av anbefalingene i retningslinjen fra 2016 gjenfinnes i utfyllende beskrivelser til anbefalingene og ellers i anbefalingenes praktiske veiledning. Innholdet er også oppdatert og endret i henhold til gjeldende lovverk. En nærmere omtale av dette finnes i kapittel 2 Bakgrunn, metode og prosess. 

Høringsinnspill

Fristen for å gi innspill gikk ut 31. mai.

Her er innspillene

Last ned høringsinnspillene (zip). I zip-filen ligger 28 av innspillene samlet i et Excel-dokument, og 9 innspill ligger som pdf-er.

Dette ba vi om innspill til

 1. Anbefalingene

 • Er anbefalingen klar og tydelig? 
 • Er utfyllende beskrivelse en tilstrekkelig og god utdyping av anbefalingen? 
 • Er praktisk informasjon entydig og nyttig? 
 • Underbygger begrunnelsen anbefalingen på en god måte? 
 • Er det grunn til å tro at anbefalingen kan få uønskede effekter på helsepersonells bemanningssituasjon? 
 1. Bakgrunn, metode og prosess

 2. Generelle kommentarer til revidert retningslinje som helhet 

Takk for at du gir høringssvar via dette høringsskjemaet i forms.

 • Hvert svarfelt har en begrensning på 4000 tegn (inkludert mellomrom). 
 • Idet du sender inn Forms-skjemaet får du mulighet til å skrive ut eller lagre høringsinnspillet ditt (velg fra nedtrekksmeny som kommer opp). 
 • Mottatte høringsinnspill blir publisert her på høringssiden. 

Kontakt

Kontaktperson er Stine Margrethe Jacobsen

E-post: Stine.Margrethe.Jacobsen@helsedir.no.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

 • Helse Sør-Øst RHF 
 • Helse Vest RHF 
 • Helse Midt-Norge RHF 
 • Helse Nord RHF 
 • Alle landets regionale barnepalliative team 
 • Alle landets helseforetak 
 • Alle landets kommuner 
 • Alle landets statsforvaltere 
 • KS – Kommunesektorens organisasjon 
 • Statens helsetilsyn 
 • Folkehelseinstituttet 
 • Pasient- og brukerombudet 
 • Universitetet i Oslo, Senter for medisinsk etikk 
 • Barneombudet 
 • Den norske legeforening 
 • Norsk sykepleierforbund 
 • Norsk psykologforening 
 • Norsk perinatalmedisinsk forening 
 • Norsk forening for allmennmedisin 
 • Norsk forening for palliativ medisin 
 • Norsk barnenevrologisk forening 
 • Norsk Palliativ Forening 
 • Barnekreftforeningen 
 • Barnesykepleierforbundet 
 • Landsgruppen av helsesykepleiere 
 • Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon ved Oslomet 
 • Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon 
 • Barnelegeforeningens interessegruppe for nyfødtmedisin 
 • Barnelegeforeningens interessegruppe for sosialpediatri 
 • Barnelegeforeningens interessegruppe for aktuttpediatri 
 • Løvemammaene 
 • Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon for barn og unge 
 • RHABU (HSØ) Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge 
 • Fellesorganisasjonen 
 • Fagforbundet 
 • Delta 
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
 • Foreningen for hjertesyke barn 
 • Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) 

Vi ber høringsinstansene om å videreformidle høringen til underliggende eller tilknyttede etater, virksomheter, medlemmer og eventuelt andre som er relevante for å gi høringsinnspill. 

Først publisert: 23.02.2024 Siste faglige endring: 23.02.2024 Se tidligere versjoner