Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Implementering av nasjonale faglige råd og anbefalinger

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: ikke avklart

Høringsutkast

Se høringsutkast: Implementering av nasjonale råd og anbefalinger.

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Bakgrunn

Formålet med det nasjonalt faglige rådet er å gi helse- og omsorgstjenestene konkrete og kunnskapsbaserte råd for vellykket implementeringer. Rådet retter seg først og fremst mot implementering av Helsedirektoratets nasjonale faglige råd og anbefalinger. Samtidig kan det ha overføringsverdi til andre implementeringsprosesser.

Implementering av nasjonale faglige råd og anbefalinger er en kompleks prosess som inkluderer mange aktører med ulike roller og ansvar Med implementering menes her en prosess som består av et sett med spesifikke aktiviteter designet for å sette en aktivitet eller et program med kjente dimensjoner ut i praksis. Et nasjonalt faglig råd er først implementert når det har blitt ny beste praksis for alle på den arbeidsplassen det er aktuelt. Les om Helsedirektoratets normerende produkter

Målgrupper

Målgruppen for rådet er primært ledere i helse- og omsorgstjenestene. Samtidig er rådene også nyttige for kvalitetsrådgivere og andre som bidrar inn og støtter opp under implementeringsprosessen. Målet, og effekten ved vellykket innføringen av ulike nasjonale faglige råd og anbefalinger, er å sikre etterlevelse av beste praksis. Dette bidrar til bedre kvalitet og redusere uønsket variasjon, redusere pasientskader, bedre pasient- og brukersikkerhet, bidra til god helse og gode liv for befolkningen.

Høringsinstanser

Dette rådet er relevant for alle som utøver helse- og omsorgstjenester, deriblant:

 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Alle landets statsforvaltere
 • Folkehelseinstituttet
 • Statens helsetilsyn
 • Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester
 • Nettverk for implementeringsforskning
 • Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (SHARE)
 • Senter for omsorgsforskning
 • Norsk sykepleierforbund
 • Legeforeningen
 • Senter for kvalitet i legekontor (SKIL)

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Ida.waal.romuld@helsedir.no

Først publisert: 28.06.2023 Siste faglige endring: 28.06.2023 Se tidligere versjoner