Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Kunnskapsgrunnlag for de faglige rådene

Kunnskapsgrunnlaget for denne rapporten er 10 review-artikler. Arbeidsgruppens evidensforankring bygger på konsensusbeslutninger om funn i systematiske litteraturoppdateringer. Etter publisering av et review om innsikt og vold (Bjørkly, 2006) har det blitt gjort årlige oppdateringer av det litteratursøket. Grunnstrukturen i disse oppdateringssøkene bygger på reviewet fra 2006 (Bjørkly, 2006, side 416):

Four searches were conducted on the association between insight and violence in the anglophonic literature in PsycInfo (1967 to June 2005), MEDLINE (1966 to June 2005), EMBASE (1980 to June 2005), ProQuest (1992 to June 2005), ScienceDirect (1995 to June 2005), and ISI Web of Science (1975 to June 2005). All searches were updated until September, 2005. The search terms for the first search were review of and insight and risk assessment or risk management and violence risk or violence or violent behaviour or aggression or aggressive behaviour and psychiatric patients or psychotic patients or psychosis or forensic patients or personality disorders. Apart from not including review of, the search terms of the second search were identical to the first one. The search terms for the third search were review of and insight or medication compliance or medication non-compliance or treatment compliance or treatment non-compliance and risk assessment or risk management and violence risk or violence or violent behaviour or aggression or aggressive behaviour and psychiatric patients or psychotic patients or psychosis or forensic patients or personality disorders. Apart from not including review of, the search terms of the fourth search were identical to the third one. The reference lists of all relevant papers were checked for additional studies.”

Oppdateringssøkene er avgrenset til PsycInfo og Medline databasene. Som det framgår av utdraget, dekker søkeordene både risikovurdering og risikohåndtering. I arbeidsgruppens arbeid med faglige råd ved voldsrisiko har det vært hovedfokus på å bruke systematiske review og meta analyser, men der disse har manglet har arbeidsgruppen gjennom konsensus inkludert enkeltstudier av høy kvalitet. Det ble brukt RAGEE kriteriene for å fastsette kvaliteten av studier som testet prediktiv validitet for risikovurderingsredskap (Singh, Yang, Mulvey, & the Ragee Group, 2014). Det vil først og fremst si at prospektive prediksjonsstudier, epidemiologiske undersøkelser og i noen tilfeller RCT studier ble inkludert. Det siste skyldes at det foreligger veldig få RCT studier innen risikovurderingsfeltet. I tillegg har arbeidsgruppen hatt løpende varsel med innholdsfortegnelse fra samtlige spesialtidsskrift som har mennesker med psykisk lidelse og vold eller annen kriminalitet som tema. Det samme gjelder for allmennpsykiatri tidsskrifter som Lancet Psychiatry, American Journal of Psychiatry og British Journal of Psychiatry. I tillegg ble internasjonalt ledende fagfolk som Kevin Douglas, Stephen Hart konsultert. Disse har bistillinger ved kompetansesentrene.

Siste faglige endring: 25. april 2018