Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Ressurskart

Ressurskartet er ett av flere verktøy for planlegging og organisering av det selvmordsforebyggende arbeidet. Kartet viser mangfoldet av aktører som bidrar eller kan bidra. Formålet er å synliggjøre mulighetsrommet og stimulere til større åpenhet og økt samarbeid for å forebygge selvmord. 

Last ned: 

Ressurskart - illustrasjon.png
Illustrasjon av ressurskartet med ulike aktører i det selvmordsforebyggende arbeidet

 

Siste faglige endring: 27. april 2021