6. Ressurskart

Ressurskartet er ett av flere verktøy for planlegging og organisering av det selvmordsforbegyggende arbeidet. Kartet vises mangfoldet av aktører som bidrar eller kan bidra. Formålet er å synliggjøre mulighetsrommet og stimulere til større åpenhet og økt samarbeid for å forebygge selvmord. 

Last ned: 

Ressurskart - illustrasjon.png
Illustrasjon av ressurskartet med ulike aktører i det selvmordsforebyggende arbeidet

 

Sist faglig oppdatert: 27. april 2021