Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sikring av samfunnskritiske funksjoner

Et stort sykefravær i befolkningen kan føre til svikt i samfunnskritiske funksjoner som rammer kommunen. Det kan være leveransesvikt av viktige varer, store datasystemer kan falle ut og offentlig transport kan bli hardt rammet. Dette må kommunen være forberedt på og bør være ivaretatt i kommunens generelle beredskapsplaner.

Kommunikasjon 

Kommunen bør ha planer for samordnet informasjon hvis viktige samfunnsfunksjoner utenfor kommunen skulle stå i fare for å svikte

Organisering, kapasitet og samordning

  • Kommunen må holde seg orientert om at sentrale samfunnsviktige virksomheter i kommunen har beredskapsplaner som ivaretar drift ved stort fravær
  • Planen bør beskrive bedrifter/institusjoner i kommunen med samfunnskritiske oppgaver
  • Kommunen bør etablere kontakt med tanke på eventuelt samordning beredskapsplaner
  • Kommunen bør og etablere kontakt med bedriftshelsetjenesten om eksempelvis vaksinasjon av nøkkelpersonell eller av større grupper ansatte

Siste faglige endring: 13. november 2019