Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Psykososial omsorg i kommunen ved en pandemi

Ved en alvorlig pandemi kan kommunen oppleve flere dødsfall, også blant yngre personer. Nærstående kan derfor ha behov for støtte og helsehjelp.  

Kommunikasjon 

Kommunen må ha planer for informasjon til befolkningen om hvor de kan få nødvendig psykososial omsorg under en pandemi.

Organisering, kapasitet og samordning

  • Kommunen må ha planer for sikring av tilstrekkelig kapasitet for psykososial omsorg da behovet for dette kan bli større enn normalt.
  • Denne tjenesten bør organiseres på samme måte som ved andre beredskapssituasjoner og under den samme ledelse som ellers. 
  • Det bør planlegges for hvordan andre ressurser kan rekrutteres til det psykososiale arbeid.
  • Planen bør omtale samordning av kommunens psykososiale omsorg med spesialisthelsetjenesten og de frivillige organisasjonene  

Siste faglige endring: 13. november 2019